• Min klient har ikke foretatt seg noe straffbart, sier advokat Helge Wesenberg. Han representerer kulturlederen som byrådet har besluttet å politianmelde

Anmeldelsen blir trolig oversendt politiet i dag. Kommunen mener den 42 årige tidligere kulturlederen i Bergenhus har gått ut over sine fullmakter og urettmessig kjøpt inn varer verdt 1,5 millioner kroner. Dyre mobiltelefoner, teknisk utstyr og inventar — langt ut over vanlig kommunal standard.

Advokat Helge Wesenberg sier til Bergens Tidende at hans klient stiller seg helt uforstående til grunnlaget for politianmeldelsen.

God kvalitet

— Ut fra det jeg har hørt og sett av korrespondanse i saken er det ikke gjort noe straffbart, sier Wesenberg og utdyper:

— Min klient har handlet ut fra arbeidsgivers beste. Han har kjøpt varer av god kvalitet, ut fra den tanken at det er god økonomi. Innkjøpene er gjort innenfor rammen av de bevilgete beløp.

— Likevel valgte han i januar å si opp sin stilling da han ble konfrontert med det internkontrollen hadde avdekket?

— Det opplevde han som utilbørlig kritikk og valgte der og da - nærmest som spontanreaksjon - å si opp sin stilling. I det ligger ikke noen erkjennelse av skyld, sier Wesenberg.

42-åringen er i dag sykmeldt.

Wesenberg sier at hans klient er beredt til å møte hos politiet og forklare seg. - Jeg regner med at politiet ganske snart vil henlegge saken som intet straffbart forhold, sier han.

Til kontrollutvalget

Tirsdag står kulturlederen i Bergenhus på dagsordenen til bystyrets kontrollutvalg. Her vil kommunerevisor gi en orientering om saken. Grunnlaget for hele historien er en gjennomgang revisjonen har foretatt av bydelens regnskap for 2003 og 2004.

Saken til kontrollutvalget er en personalsak og derfor unntatt offentlighet.

Leder av kontrollutvalget Geir Steinar Dale (Ap) sier politikerne vil ta stilling til om revisjonen skal gå dypere.

— Det kan være aktuelt å ta for seg regnskapene for flere år bakover. Pluss se nærmere på hva ansvarlige lenger opp i systemet har foretatt seg, sier han.

— Jeg mener dessuten at det er naturlig å se på hvordan internkontrollen har fungert, legger han til.