«Ja! Ja! Til stede! Ja da!»

Det er lenge siden ordfører Herman Friele har fått så mange bekreftelser under oppropet i bystyret. Av de 67 faste bystyremedlemmene stilte 58 fra start. Til sammenlikning var det 29 stykker som var fraværende hele eller deler av forrige møte.

Flere av politikerne antydet at Bergens Tidendes artikler om fravær i bystyret har virket mobiliserende. Ikke minst gjaldt det Høyre og Arbeiderpartiet, som stilte nesten fulltallige i går.

Tystad på reise

Av Aps 16 representanter var det kun Trond Tystad som var borte, etter sigende på arbeidsreise. Dermed kunne referentene loggføre Tystads 22. fravær på 28 møter. Seks av gangene har han vært vekke hele møtet.

Flest flir høstet Stein Husebø, legen som topper fraværsstatistikken. Han svarte følgende på Frieles opprop:

— Kryss i taket: Ja!

I så fall ville det blitt fire kryss i himlingen over Husebøs plass. 20 ganger har han meldt forfall og fire ganger har han gått tidlig. I går hadde Husebø tenkt å sitte i salen under hele møtet, men nektet for at det var BTs artikler som hadde satt fart i bystyre-iveren.

- Tilfeldig

— Nei, det er helt tilfeldig. Jeg er i Bergen i dag, og da stiller jeg selvsagt. Tidligere har jeg vært mye bortreist, sa han.

At han ikke hadde vært til stede på et helt møte siden desember 2004, slik BTs gjennomgang av protokollene viser, hadde Husebø vanskelig for å tro.

— Har jeg bare vært på syv møter i hele perioden? Det virker veldig lite. Det må jeg nesten sjekke når jeg kommer hjem, sa legen.

Også Kenneth Rasmussen fra Demokratene stilte fra start i går. Bussjåføren hadde fått fri fra ruten. Glenn Reeves (FrP) er blant dem med flest forfall. I går satt det vara på plassen hans for 15. gang. Ragnhild Hedemann (SV), som forklarte deler av sitt fravær med at hun må passe hunden, var heller ikke til stede.

- Skader demokratiet

I går gikk Anette Strand (H) ut i BT. 27-åringen sammenliknet bystyret med Speaker's Corner i London, og kalte møtene for «grusomt kjedelige».

Kjersti Toppe (Sp) reagerer sterkt på Strands uttalelser.

— Å sammenlikne med Speaker's Corner er utilgivelig. I bystyret blir det faktisk bestemt noe. Vi vedtar saker som angår folk, sier hun.

Hun mener Strand skader demokratiet med sin utblåsning og spør hvorfor den unge Høyre-representanten vil ta gjenvalg hvis hun kjeder seg sånn.

Ap-veteran Arne Jakobsen er inne i sitt 23. år i bystyret, og var i 16 av dem innpisker for partiet. Han reagerer også på at bystyret omtales som kjedelig.

— Dette handler om ekte engasjement. Mange bruker masse ressurser på å bli valgt inn i bystyret, men når de kommer der, dabber interessen av. Det gjelder å stå løpet, sier han.

HELGE SKODVIN (arkiv)
HELGE SKODVIN