Beffen går trolig dystre tider i møte dersom Bergen Næringsråd får viljen sin.

På dagens Bergenskonferanse lanserer næringslivets interesseorganisasjon i Bergen et forslag til å løse opp i bybaneflokene for den planlagte banen nordover gjennom sentrum.

Bro som åpner seg

— Hva med å legge banen ut på Nordnes, og la den gå i en bro over Vågen? Da slipper man problemstillingene rundt Torget og Bryggen, og får dessuten dekket en sentrumsbydel som i dag knapt har et kollektivtilbud, nemlig Nordnes, sier Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd.

bybanebro2.JPG

— Men da blir det ikke mulig verken for Statsraaden eller andre skip å legge til kai innerst i Vågen lenger?- Det kan ordnes ved at broen får en dreieskive, slik at den kan åpne seg ved spesielle hendelser som krever at båter må inn i Vågen, svarer Kvamme.

Næringsrådet vil ha gang- og sykkelvei på broen, og mener det også vil bety mye for sentrum.

— Da knytter man Sandviken og Nordnes sammen på en mye bedre måte enn i dag. Byen trenger en liten Golden Gate, sier Kvamme.

- Snu Fyllingsdalsbanen

Han legger ikke skjul på at foreningen er sterkt uenig med byrådets beslutning om å utsette banen nordover, og gå for bane vestover mot Fyllingsdalen først.

NETTET: Slik mener Bergen Næringsråd at fremtidens transportnett rundt Bergen sentrum kan være.

— Vi mener det er hårreisende å droppe bybanetrasé mot nord. Dessuten har vi ikke tro på lange tunneler, slik byrådet ønsker. Da ser de vekk fra byutviklingsperspektivet med Bybanen. Traseen mot Åsane hadde betydd veldig mye for byutviklingen nordover, og mange aktører hadde planene klare da byrådet plutselig la alt på is, sier Kvamme.Han er dessuten skeptisk til planene om at Bybanen til Fyllingsdalen skal gå forbi Haukeland og Mindemyren på vei fra sentrum til Oasen.

— Hvorfor ikke snu på det? La Bybanen gå direkte fra Oasen til sentrum, gjennom Løvstakktunnelen. Den blir ledig til kollektivtransport hvis vi bygger en sammenhengende ringvei, slik vi vi foreslår. Etter at Bybanen har kommet til sentrum, kan den fortsatte til Haukeland og Mindemyren, mener Kvamme. Da får vi korteste vei til sentrum kombinert med å betjene Haukeland.