— Uansett er dette et forsøk på å avdekke kilder brukt i seriøst journalistisk arbeid med et aktverdig formål, sier Øy til Bergens Tidende.

Øy viser til at det har vært flere klare avgjørelser i Høyesterett der påstander om lovstridig brudd på taushetsplikten er avvist. Sist skjedde det da TV2 slapp å røpe sin politikilde for en reportasje om eksport av stjålne biler til Øst-Europa.

— Vi skal nesten en generasjon tilbake for å finne en sak der journalisten er blitt pålagt å utpeke kilde. Den gang dreide det seg om et helt klart brudd på taushetsplikten, forteller Øy.

Øy stiller seg tvilende til om det et tilfellet i denne saken.

- Kan heve blikket

Einar Hålien, sjefredaktør i Bergens Tidende mener håndteringen av taushetsplikten gir rom for tolkning. Og det gjelder for flere yrkesgrupper enn politiet.

— Alle kan velge å følge taushetsplikten slavisk. Eller man kan velge å løfte blikket og spørre seg om åpenhet i dette tilfellet har bidratt til å sette søkelyset på et vesentlig spørsmål. Hvis svaret er ja, kan det da være grunn til å la kravet til taushet komme først?

— Hva gjør BT hvis SEFO krever at avisen utleverer sine kilder?

— For vår del er det selvfølgelig ikke aktuelt å oppgi noen kilder, sier Hålien.

I Sverige er det forbudt å etterforske pressens kilder, så lenge det ikke dreier seg om såkalte kvalifiserte brudd på taushetsplikten. Med kvalifiserte brudd menes saker av så alvorlig grad at de berører rikets sikkerhet.

I Norge har forsøk på å få til liknende lovgivning ikke ført frem.

Etterlyser mer åpenhet

Heller ikke Arne Johannessen, leder i

Politiets Fellesforbund liker at SEFO jakter på BTs kilder i denne saken.

— Politiet burde ikke bruke ressurser på å etterforske slike saker internt, sier Johannessen.

— I stedet burde politiet heller bruke tid og krefter på en grundig diskusjon internt om hvordan etaten kommuniserer med omverden, mener politiets fremste tillitsmann.

— Vi har en utvikling der media i altfor stor grad baserer seg på skjulte kilder internt i politiet. Det tar jeg som et uttrykk for at folk nedover i systemet opplever at ledelsen i for stor grad glatter over og er for tilbakeholdne når det gjelder informasjon. I dagens mediesamfunn kreves en annen åpenhet.

— Når det er sagt, vil jeg samtidig understreke at politiet må ha taushetsplikt. Disse klare lovbestemte reglene må følges. Men det finnes mange saker der regelverket tolkes i strengeste laget, sier Arne Johannessen.