• Vi kjenner oss ikke igjen i det virkelighetsbildet som rapporten beskriver.

— Vi er lei oss over at utvalget vinkler det sånn, sier daglig leder Lasse Tenden i Bergen Matforsyning AS.

Bergen Matforsyning får den krasseste kritikken av de to leverandørene i rapporten fra evalueringsutvalget. «Meget dårlig intern kontroll» og «bare unntak med leveranser uten feil», er noen av karakteristikkene.

— Vi må ta kritikken til etterretning i den grad den er representativ. Mye av det som står der er historie, og allerede rettet opp i, sier Tenden.

Han peker på at det ikke er alt leverandørene har ansvar for.

— Det har vært mange klager på størrelsen på porsjonene, og det er det Bergen kommune som har fastsatt. Det samme er tilfellet med prisen, sier Tenden.

Bare 54 prosent av beboerne sier i en undersøkelse at middagen er appetittvekkende.

— Det må vi ta til etterretning. Ved nyttårsskiftet ansatte vi en egen produktansvarlig. Vi arbeider også mot de ansatte på sykehjemmene for at de skal tilberede maten på en best mulig måte.

100.000 færre middager årlig til hjemmeboende er solgt siden kjøkkenreformen ble innført. Bergen Matforsyning leverer denne maten.

— Det er ikke nødvendigvis kvaliteten det er noe i veien med. Bergen kommune satte opp prisen, noe som førte til mange avbestillinger. Vi antar at mange kjøper ferdig mat i butikken til tilsvarende pris, sier Tenden.