Gratis ekspressbusser, parkeringsbegrensninger og datokjøring. Krisetiltakene som byrådet vedtok ble innført i håp om at forurensningslokket over Bergen skulle lette.

Professor i samfunnsøkonomi, Rolf Jens Brunstad, er ikke imponert over byrådets innsats.

— Dette er et samfunnsøkonomisk kostbart opplegg som kommer altfor sent. Det påfører næringslivet produksjonstap, den enkelte innbygger må foreta byrdefulle tilpasninger i hverdagen og blir påført betydelig ulempe og på kort varsel, sier professor Brunstad.

— Manglende handlekraft

Han synes ikke at politikerne har vist noen som helst handlekraft i denne saken.

— Værperioden har vært stabil lenge, den ble i tillegg varslet tidlig og «smog»-problemet har vi hatt i Bergen i over tyve år, sier professoren.

Han skrev selv en kronikk i Bergens Tidende for 26 år siden om køprising. Den gang, i mars 1984, var den et innlegg i debatten om bompengeringen.

— At man ikke har beredskapsplaner og ikke har satt i gang kriseplaner tidligere, er bortimot en fallitterklæring, sier Brunstad.

Les kronikken her.

— «Frokostringen» ville ha virket

Problemene er fortsatt ikke løst, men hadde man innført bompengeringen etter Brunstads forslag som en «frokostring», der man krever inn bompenger om morgenen, så ville det trolig ha hjulpet.

— Subsidiebehovet til kollektivtrafikken ville ha avtatt. Det ville også biltrafikken, og antagelig ville også behovet for veiinvesteringer ha vært mindre. I tillegg ville vi ha hatt betydelig mindre problemer med smog, siden smog-problemet i stor grad er knyttet til trafikkopphopning i rushtiden, mener professor Brunstad.

— Politikerne som setter i gang strakstiltak nå er de samme som vil ha biltunnel gjennom Ulriken. Og hvor skal innslaget ligge? Jo, akkurat der den ikke burde ligge. Ved trafikkmaskinen på Nygårdstangen, der den verste forurensningen ligger som et lokk. Det er rett og slett patetisk! sier Brunstad.

Ingen fallitterklæring, tvert imot

  • Forurensningsloven utløser kun en informasjonsplikt hos kommunen, men vi har valgt å innta en aktiv holdning og har inngått samarbeid og gjennomgått strakstiltak, i tillegg til å informere. Dette er ingen fallitterklæringen for byrådet, men tvert imot har vi vært svært aktive og forholdt oss til en vanskelig situasjon som ingen hadde trodd kunne oppstå, sier byrådsleder Monica Mæland.

Byrådslederen synes det er relativt håpløst å diskutere med en hun sier ikke forholder seg til de faktiske forhold.

— Dette handler ikke om «smog», men om nitrogendioksider og luftmålinger som har gitt så høye verdier som vi aldri før har sett i Norge og som nasjonale myndigheter ikke trodde vi skulle få se i Norge, sier byrådsleder Monica Mæland i en kommentar. Hun påpeker at det aldri har vært en kuldeperiode her til lands med så mange dager sammenhengende kulde, slik som nå. Det nærmeste er 1986 da det var tretten sammenhengende kuldedager.

— Jeg kan forsikre om at kommunen har beredskapsplaner og vi har fulgt dem også i denne situasjonen, sier Mæland.

Hva mener du om kommunens håndtering av forurensningssituasjonen?