• Vi tar ikke gjestedøgnpris, og gir plass til alle kvinner og barn som ber om plass - uansett hvor de kommer fra i landet.

Det sier organisasjonssekretær Kari Sirevåg ved Krisesenteret for kvinner i Bergen til Bergens Tidende.

Hun er rystet over det som kom frem i en BT-reportasje mandag; at kvinner som flykter fra grov mishandling og drapstrusler i hjemmet, må betale gjestedøgnpriser helt opp i 700 kroner og 550 kroner for barnet ved enkelte krisesenter i sør-Norge.

Kun 75 kroner i Bergen

— Våre priser er 75 kroner i døgnet, 35 kroner for barn. Det går til dekning av matutgifter. At det i dag faktisk tas gjestedøgnpriser opp til 700 kroner ved enkelte krisesenter er forkastelig, sier Sirevåg.

Daglig leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet, der Bergen er medlem, har nylig tatt opp denne saken i et møte i Barne- og familiedepartementet (BFD).

— Til enhver tid er tusentalls kvinner og barn på flukt i Norge, som regel fra tidligere ektemann/samboer. Vi har forsøkt å belyse denne fortvilte situasjonen i møtet med BFD, sier Smaadahl.

Betaler for å redde livet

I de groveste tilfellene må kvinnen og barna flyttes ut av sitt nærområde til krisesenter andre steder i landet. Da kan de møte krav om å betale gjestedøgnpris.

— Det må innføres nye regler for statstilskuddet til de 60 krisesentrene. I rundskriv ved neste utbetaling (staten betaler inntil 50 prosent av det offentliges bidrag, red. anm.) til sentrene må det stå klart at man ikke har anledning til å ta ekstra betaling fra kvinner som må flykte for å berge liv og helse, sier Smaadahl.

— Det er helt avgjørende at familieministeren sørger for at alle krisesentrene, slik som i Bergen, blir et lavterskeltilbud og ikke et tilbud med gjestedøgnpriser til skyhøye takster, sier Smaadahl.