De tre siste månedene har norsk industriproduksjon falt med 3,1 prosent i forhold til kvartalet før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Hovedbildet er at norsk industri rammes på grunn av den internasjonale nedgangen, men vi rammes mindre enn andre land og mindre enn vi kunne frykte, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Den kraftige nedgangen i den internasjonale etterspørselen har hittil virket mest inn på produksjonen i metallindustrien, papir— og papirvareindustrien og produksjonen av kjemiske råvarer. Trelast- og trevareindustrien er også kraftig rammet gjennom det markerte fallet i byggeaktiviteten i Norge.

Næringsmiddelindustrien går relativt godt, mens møbelindustrien sliter. Bygging av skip og plattformer hadde et lite oppsving fra januar til februar, og det bidro til at den totale nedgangen på industriproduksjonen bare var på 0,1 prosent i denne perioden.