Lederen for transport— og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er skuffet og provosert over Samferdselsdepartementets håndtering av Ringeriksbanen.

— Jeg opplever at departementet har hatt en bevisst strategi for å trenere et veldig godt prosjekt. Det er uærlig spill, sier Knut Arild Hareide (KrF).

— En slett jobb

Komiteen forventet at prosjektet skulle bli behandlet i neste Nasjonal transportplan (NTP), som legges fram til våren.

Samferdselsdepartementet har nå lagt til side kvalitetssikringen av Ringeriksbanen som kreves for at prosjektet skal bli med i NTP.

Årsaken er manglende samfunnsøkonomiske analyser i den såkalte konseptvalgutredningen (KVU). Blant annet var det ikke planlagt dobbeltspor og bane for hurtigtog.

— Departementet har absolutt ikke trenert denne saken. Produktet vi fikk fra etaten var rett og slett ikke godt nok, og ikke noe å ta stilling til, sier statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) til BT.

Jernbaneverket har jobbet med KVU-en siden 2006. I den rullerende NTP'en er Ringeriksbanen, som ble vedtatt i 1992, plassert sist. Planlagt start er i 2018–19.

- Krise for Bergensbanen

Med mindre politikerne velger å prioritere prosjektet uten en konseptvalgutredning, vil ikke Ringeriksbanen bli behandlet i neste NTP.

Ordfører i Voss kommune, Hans-Erik Ringkjøp, mener det er svært uheldig for Bergensbanen dersom Ringeriksbanen nå ikke kommer med i Nasjonal transportplan.

— Det er krise om det blir en lang utsettelse av prosjektet. Min klare melding er at man må fravike kravet om kvalitetssikring, slik at vi får Ringeriksbanen med i NTP, sier Ringkjøp.

Hareide mener at Samferdselsdepartementet på et langt tidligere tidspunkt burde vært tydelig på hva man forventet av Jernbaneverket og fått manglene utbedret. Han forstår frustrasjonen blant ordførere og fylkeskommunene som har jobbet bevisst med saken.

— Dette er ikke med på å gi tillit til departementet. Departementet kan takke seg selv for at de ikke har et godt nok grunnlag å gå videre på nå, sier Hareide.

Vil ha ministeren på banen

Transport- og kommunikasjonskomiteen forventer nå at samferdselsministeren tar grep for å forhindre at Ringeriksbanen blir ytterligere forsinket.

— Jeg forutsetter at samferdselsministeren tar tak i dette og sørger for at arbeidet umiddelbart kommer i gang igjen, og at Ringeriksbanen likevel kommer med i det nye forslaget til Nasjonal Transportplan som regjeringen har varslet at kommer i februar neste år, sier 2. nestleder i komiteen, Bård Hoksrud (Frp).

- Vanskelig å få til KVU

Statssekretær Lars Erik Bartnes understreker at Samferdselsdepartementet nå har lagt til side en "samfunnsøkonomisk analyse om ulike konseptvalg", ikke selve prosjektet.

— Ringeriksbanen står nå likt med alle andre viktige jernbanestrekninger og kan prioriteres i den kommende NTP. Jeg forstår godt at Hareide, Hoksrud og Halleraker vil tolke dette i verste mening, det er deres jobb. Men jeg mener at dette vedtaket er bra for Ringeriksbanen, og ikke minst for alle som er opptatt av utviklingen av E16, sier Bartnes.

— Hvorfor har ikke Jernbaneverket greid å utarbeide gode nok samfunnsanalyser når etaten har jobbet med saken i flere år?

— Slik som utredningen foreligger nå, er det ikke en samfunnsanalyse. Med de forutsetningene som lå til grunn for Stortingets vedtak, har det vært vanskelig å få til en god konseptvalgutredning, sier Bartnes.

Han peker på at en KVU blant annet skal se på ulike trasévalg, mens Stortinget i vedtaket allerede hadde valgt en trasé.