Pedersen sier til Fædrelandsvennen at han er overrasket over at noen forsvarsadvokater konsekvent råder klientene sine til ikke å snakke i politiavhør og ikke ta tilståelsesdommer.

– Det overrasker meg. Jeg tør påstå at det er klienten som taper på det. De går glipp av tilståelsesrabatten, sier Pedersen.

Kriminalsjefen mener konsekvensene blir flere og dyrere rettssaker, større honorarer til forsvarerne og større etterforskningsutgifter

Ifølge kriminalsjef Pedersen ønsket Agder politidistrikt i fjor å få opp antall tilståelsesdommer og minke antall saker som måtte til retten. Det motsatte skjedde. Ansvaret for dette legger politiledelsen på enkelte forsvarsadvokater.

– Det er en håndfull av de lokale forsvarerne og noen gjengangere fra østlandsområdet som er konsekvente. De sier at klientene ikke må stille i politiavhør og at de ikke må ta en tilståelsesdom. Blir de varetektsfengslet så påkjærer de kjennelsen, og dersom klienten blir dømt i tingretten så anker de konsekvent til lagmannsretten, sier Pedersen til Fædrelandsvennen.