FORSKER: Eva Gavrilova.
Helge Skodvin/Paraplyen

— Kvinnen er den smarteste i et kriminelt partnerskap med en mann. Det er menn som har høyest sjanse for å mislykkes og fengsles etter et lovbrudd, sier doktorgradsstipendiat Eva Gavrilova til internavisen Paraplyen ved Norges Handelshøyskole (NHH).Hun er gjesteforsker ved høyskolen og har i sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Torino altså avdekket at kriminelle kvinner er smartere enn kriminelle menn.

— Det er samme mekanismer som gjør seg gjeldende når kvinner og menn dater, påpeker Gavrilova.

Bruker tall fra FBI

Hensikten bak det hele var å forske på om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn skyldes diskriminering.

Tallmaterialet ga derimot forskningsprosjektet en annen tvist:

Ved hjelp av kriminaldata fra både kvinner og menn i Amerika, deriblant tall fra FBI, fant hun nettopp korrelasjonen mellom kriminelle kvinner og intelligens.

— Dersom det er diskriminering som ligger bak lønnsforskjeller eller annen type forskjellsbehandling av kvinner, vil vi kunne forvente å finne diskriminering på samfunnsområder som ikke er regulert, slik tilfellet er med kriminalitetsmarkedet, sier hun til Paraplyen.

- Kvinner mistenkes ikke

Ifølge Paraplyen er det eiendomskriminalitet som ran, innbrudd og tyveri som inngår i forskningen. Garilova ser på hvem av lovbryterne som blir arrestert for forholdet, og hva de blir siktet for.

PetterGottschalk, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI, er enig i at kvinner kriminelt sett er smartere.

Deres primære fordel er imidlertid noe helt annet.

FORDEL: Kvinner er smartere enn menn når det gjelder lovbrudd, men den største forskjellen er at oppdagelsesrisikoen er mindre for kvinner eller menn, mener BI-professor Petter Gottschalk
Jon-Are Berg-Jacobsen/Aftenposten

— Oppdagelsesrisikoen for kvinner er lavere enn for menn når de begår kriminelle lovbrudd. Mye skyldes at de er smartere kriminelle, men den viktigste årsaken er at vi ikke mistenker kvinner, sier BI-professor Petter Gottschalk.

Han har forsket mye på økonomisk kriminalitet og har blant annet skrevet boken "Kvinner i økonomisk kriminalitet".

— Kvinner har en kjempefordel sånn sett, sier han.

Relasjoner under risiko

Professor Gunnar Eskeland ved NHH synes forskningsresultatene rører ved dypere ting i menneskeheten enn bare det som skjer mellom kriminelle.

— Dette er veldig spennende resultater. Blant annet ser vi at de er motivert av mye mer generelle spørsmål enn forholdet mellom kriminelle. Altså, hvordan mennesker forholder seg til hverandre under risiko, sier Eskeland til BT.

I økonomisk forskning er det sjeldent at man bruker kriminaldata, men resultatene kan bli desto mer spennende.

— Vi må gi kred til Amerika her. De har en god akademisk tradisjon med å være interesserte i empirisk forskning om mennesker, inkludert mennesker under vanskelige forhold, sier Eskeland.