I dag startet forsvarer Gunhild Lærum sin prosedyre, og åpnet med å kritisere påtalemyndigheten.

— Forankret i følelser - Vi har hørt om norgeshistorie, en serieforbryter, han er iskald, kynisk og beregnende. Men alt dette er forankret i følelser. Jeg føler det er dratt veldig langt når man får påstand om en reaksjon som det ikke finnes noe rettspraksis for å underbygge, sa Lærum.

Hun understreket at dommerne ikke kan bruke følelser når de skal avgjøre saken, men fakta og juss.

— Når man lar følelser styre de påstander man legger på rettens bord, da blir det krigsstemning, sa Lærum.

Hun påpekte at dommerne for å domfelle Erik Andersen i alle sakene, må være overbeviste om at han er skyldig, ikke bare mene at det er mer sannsynlig enn at han er uskyldig.

— Er dere 98 prosent sikre, så er det likevel to prosents sannsynlighet igjen for at han ikke har gjort det, sa Lærum.

«Bandasjemannen»

Hun mener politiet fra starten av etterforskningen kun har gått etter ett spor.

— Den sannheten som har vært forsøkt skapt, er at det er bare én lommemann, at han er den samme som «bandasjemannen», og at det er Erik Andersen som står bak, sa Lærum.

Hun ramset deretter opp flere eksempler på saker der overgripere har brukt lignende fremgangsmåte som «lommemannen»- etter at Erik Andersen ble pågrepet.

— Jeg er av den klare oppfatning at her kan det være mange gjerningspersoner. Men aktoratet er overbevist om at det ikke er det, sa Lærum.

Hun mener ofrene har beskrevet tre ulike typer menn når de har blitt avhørt:

  • En shabby, uflidd person, full eller ruspåvirket.
  • En person med handikappet fot, hånd eller med bandasje/gips.
  • En standard person, 170-180 cm høy, mørkt hår, vanlig kroppsbygning.

— De to første typene ligner dårlig på Andersen, sa Lærum, og påpekte at denne type beskrivelse ikke finnes i de sakene Andersen har erkjent.

Den tredje derimot, kan være Andersen, erkjenner Lærum.

— Men denne beskrivelsen passer på 70-80 prosent av den mannlige norske befolkning. Det kan være Andersen, men det kan også være mange andre, sa Lærum.

7,5 millioner

Statsadvokat Per Egil Volledal la onsdag ned påstand om 9 års forvaring for Erik Andersen, og i går krevde ofrenes bistandsadvokater til sammen 7,5 millioner kroner i oppreisning til sine klienter.

Lærum kommer til å argumentere sterkt mot at Andersen skal dømmes til forvaring.

— Jeg mener ikke det er nødvendig for å verne samfunnet, sa Lærum etter statsadvokatens prosedyre.

Voldtekter

Erik Andersen er tiltalt for overgrep mot 66 gutter. To av overgrepene karakteriseres som voldtekter.

Andersen har helt eller delvis erkjent skyld for 16 overgrep. Han nekter skyld i voldtektssakene.

I de sakene han har erkjent delvis skyld, mener han at aktoratet har brukt en alvorligere paragraf i tiltalen enn den han mener å ha brutt.

Lærum vil derfor også i sin prosedyre argumentere for at de såkalte «lommesakene», der gjerningsmannen har fått barna til å putte hånden i lommen sin, må regnes som seksuell handling mot barn, ikke seksuell omgang.

Seksuell handling med barn har syv år lavere strafferamme enn seksuell omgang.