— Slik Herman Friele har uttalt seg om dette i det siste, lurer jeg på om Høyre ikke støtter byrådets arbeid for å overbevise storting og regjering om at Bergen kommune skal ha en rettferdig andel av statlige overføringer.

Med harelabb

Strøm-Erichsen mener Friele farer med harelabb over de enorme økonomiske utfordringene Bergen har.

— Vi kan ikke bare vente på staten, vi må også ha en langsiktig plan for å få økonomien i balanse. Byrådet la frem en slik plan i vår. Noen av de mest omstridte og vanskelige forslagene i planen ble avvist av bystyret, men vi vet at vi må komme tilbake til dette. Det gjelder blant annet nedlegging av aldershjem.

Strøm-Erichsen tror ikke på Høyres konkurranseutsetting. Hun mener omstilling, i samarbeid med de ansatte, gir minst like god effekt.

— Når konkurranseutsetting ikke gir innsparing, hvordan skal Høyre da spare penger? Skal partiet senke kvalitetskravene i eldreomsorgen? Friele sier alle steiner skal snus. Hvorfor kan han ikke være mer konkret?

Lover mer fra staten

Arbeiderpartiet har lederen i kommunalkomiteen på Stortinget, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han roser naturlig nok sin partifelle for det arbeidet hun har gjort for å få frem Bergen kommunes spesielle økonomiske situasjon.

— Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om at Bergen skal ha mer fordi kommunen har store utfordringer når det gjelder rus og psykiatri.

Stortinget avviste regjeringens forslag til endrede kriterier i vår. Disse endringene ville gitt Bergen 50 millioner kroner ekstra.

— Men kriteriene hadde en utilsiktet virkning. Omleggingen ville ramme flere storbyer negativt, og det kunne ikke være meningen. Derfor har vi bedt om nye kriterier, men det som står fast er at Bergen skal ha mer fra 2004, sier Schjøtt-Pedersen.

I tillegg har Arbeiderpartiet gått inn for ytterligere tre milliarder kroner mer til kommunesektoren enn det regjeringen har gått inn for.

— Med det generelle tillegget til alle kommuner som Arbeiderpartiet, SV og Sp går inn for, og det spesielle tillegget for Bergen, vil Bergen kunne få 150 millioner kroner ekstra fra 2004.

UNDRER: Anne-Grethe Strøm-Erichsen.