— Hva? En utrolig historie. Jeg har aldri hørt maken.

Regionaldirektør i Forbrukerrådet i Hordaland og Sogn og Fjordane tror bt.no driver gjøn når vi forteller henne om Bjørn Engevik som skulle hjem fra Danmark, men ikke kom seg av båten i Bergen. Dermed måtte han og 11 andre uheldige passasjerer bli med MS «Norrøna» til Færøyene og Island. En hel uke ekstra blir Engevik og familien hans borte.

- Sjekk rutinene

— Her bør rederiet sjekke vekkerutinene sine umiddelbart. Noen hver kan jo ha problemer med å stå opp klokken 05.00 på morgenen, sier Råheim.

Direktøren sier at Forbrukerrådet nå vil ta en runde med fergerederiene på hvordan de håndterer slike situasjoner.

— Smyril Line viser til at avgangen ble annonsert fire ganger på callingsystemet. Har ikke passasjerene selv et ansvar for å komme seg av en ferge?

— Jo, absolutt. Men dersom det er riktig at 12 personer ikke rakk å komme seg i land, synes det som om informasjonen om bord må ha vært mangelfull.

Råheim synes det er «høyst forunderlig» at kapteinen har lagt fra kai i Bergen, selv om han skal ha visst at flere av passasjerene fremdeles var om bord.

— Her tar jeg forbehold om at det faktisk er tilfelle. Om så er, er det ganske utrolig. Konsekvensene av å vente i noen minutter står jo overhodet ikke i samsvar med konsekvensene saken nå får for passasjerene, sier hun.

— Hva bør de høyst ufrivillige «blindpassasjerne» nå gjøre?

— Fremsette et skriftlig erstatningskrav mot rederiet. Jeg kan ikke skjønne annet enn at de har en god sak.

Krav mot passasjerene?

Like sikker er ikke førsteamanuensis Bjarte Eskeland på Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i erstatningsrett, og understreker at han ikke vil ta stilling til den konkrete saken.

— Det synes uklart hva som faktisk har skjedd. Rederiet hevder at passasjerene var for sent ute. Om det er riktig - og Smyril Line likevel hadde valgt å sette av bergensfamilien - kunne passasjerene blitt erstatningspliktige for tap forsinkelsen medførte for rederiet. Forutsetningen er at passasjerene handlet uaktsomt, sier han.

— Samtidig er jo forsinkelser noe man må være skodd for i denne bransjen. Hvis man kommer til at det er uaktsomhet hos begge parter, kan resultatet bli at erstatningsbeløpet settes ned, for eksempel halveres.

— Hvilken erstatning kan passasjerene ha krav på?

— De må dokumentere tap av inntekt og ekstra utgifter denne saken har påført dem.

UFRIVILLIG CRUISE: Til sammen 12 personer klarte ikke å komme seg av MS «Norrøna» da den la til kai i Bergen søndag morgen. Til tross for at passasjerene ble oppdaget før båten hadde lagt skikkelig fra kai, fikk de ikke slippe i land og måtte bli med på rundtur til Færøyene og Island. <br/>FOTO: HELGE SUNDE
Helge Sunde (arkiv)