• Jeg sa til overstyrmannen at "det skipet ville jeg aldri ha vært om bord i". Skipet krenget fra side til side og virket ustabilt, sier kaptein Oddvar Tøllefsen som så "Rocknes" minutter før kantringen.

Tøllefsen ble avhørt på telefon under sjøforklaringen fredag ettermiddag. Han fortalte at skipet han førte, "Baltic Trader", var i kontakt med "Rocknes" to ganger på ulykkesdagen for å avtale seilingsleder.

Vurderte å ta kontakt

— Da du så at Rocknes oppførte seg så merkelig - du kalte dem ikke opp og spurte om de hadde problemer? spurte sjøfartsinspektør Finn Paulsrud.

— Jeg og overstyrmannen sto og diskuterte dette, men var ikke rask nok til å rope dem opp. Man regner jo med at båten har kontroll og vet hva som skjer. Men jeg var inne på tanken, svarte Tøllefsen.

Optimale forhold

Kapteinen på "Baltic Trader" kunne ikke huske om fyrlyktene var tent på tidspunktet da "Rocknes" seilte gjennom Vatlestraumen, klokken 1630.

— Det var optimale forhold for visuell seiling. Så jeg så ikke på lyktene og vet dermed ikke om de var tent. Det kunne ikke vært bedre forhold, skal jeg være helt ærlig, svarte Tøllefsen.

Unormalt mye krenging

John Ramsøy fra Sjøfartsinspektøren i Bergen ønsket å vite mer om krengingen Tøllefsen hadde vært vitne til.

— "Rocknes" spurte oss om å seile gjennom Kobberleia for at de skulle ha klar bane. Dette gjorde vi. Jeg sto å så på "Rocknes" så lenge at jeg glemte å se fremover. Men det blir bare gjetting på hvor mye skipet krenget og hvor lang tid det tok fra den la seg fra den ene til den andre siden. Men skipet krenget iallfall mellom fem og ti grader til hver side. Det var iallfall unormalt mye, forklarte Tøllefsen som selv lå 1,5 til 2 nautiske mil forut for "Rocknes" i leden sørover fra Sotrabrua.

JAN M. LILLEBØ