Ifølge Dagsavisen er flere forskningsprosjekter i gang for å kartlegge eventuelle helse— og miljøfarer ved CO2-rensing. Resultatene vil først foreligge om noen år.

— Jeg ønsker så langt ikke å si noe om kreftfaren og hvor stor den eventuelt er. Det kan gå helt til 2013 før vi har fått fram den informasjonen vi trenger, sier seniorforsker Svein Knudsen ved Norsk institutt for luftforskning (Nilu) til Dagsavisen.

Knudsen sier at utsettelsen var en klok avgjørelse, dersom man er opptatt av å få til et godt prosjekt.

Rensing av CO2 fører til utslipp av organiske forbindelser — aminer. Disse kan ifølge Folkehelseinstituttet i verste fall omdannes til stoffer som kan være kreftfremkallende.

Statssekretær Heidi Sørensen (SV) i Miljøverndepartementet sier at «hun tror ikke dette har vært blant de tyngste argumentene i saken».

Hva mener du om den utsatte månelandingen? Si din mening her.