— Dersom siktede selv ikke er skyld i at dette har tatt så lang tid, så kan dette være et brudd på EMK. I artikkel seks heter det at man har krav på en avgjørelse innen rimelig tid, sier UiB-professoren.

Han tar forbehold om at han selv ikke har lest dommen.

— Generelt er det nokså alvorlig at en promillesak, som er blant de enkleste sakene, skal ta så lang tid. Hvis dette skyldes en svikt i systemet bør det helt klart få betydelig innvirkning på straffeutmålingen, sier Strandbakken.

Han påpeker at totalreaksjonen, altså kombinasjonen av fengsel, bot og inndragning av førerkortet, må stå i forhold til den lange saksbehandlingstiden.

— Hvis ikke kan forsvareren anke til lagmannsretten.

Professoren tror det er unntaksvis at så enkle saker blir liggende så lenge.

— Det er stor forskjell på en omfattende økonomisk straffesak og en enkel sak som promillekjøring. Eksempler som dette skjer nok bare unntaksvis. På begynnelsen av 90-tallet var dette et problem, men både politiske myndigheter og Riksadvokaten har gjort mye for å bøte på problemet.