• Skal vi ta klimatrusselen på alvor må vi ha flere kraftlinjer, sier BKK-sjef Atle Neteland. Han etterlyser mer balanse mellom klimasak og estetikk i debatten.

— Vi må respektere de som kjemper for det de mener er rett. Det er jo ingen som ønsker å ha kraftmastene som nærmeste nabo. Men tross alt er dette et nødvendig inngrep, sier konsernsjef Atle Neteland i BKK.

Mye av motstanden som har kommet mot byggingen av ny kraftlinje mellom Sima og Samnanger har han ikke forståelse for.

Den eneste negative konsekvensen av utbyggingen er nemlig rent estetiske, skal vi tro konsernsjefen.

  • Du lager et teknisk anlegg i naturen. Du kan vel si at man ofrer litt natur for å få et sikkert samfunn, sier han.

— Klimatiltak

At kraftlinjen er nødvendig er ikke Neteland i tvil om.

  • Hvis vi skal ta klimatrusselen på alvor må vi ha flere ledninger. Skal vi ha vindmøller og småkraftverk på Vestlandet må vi ha flere ledninger for å få kraften ut på markedet, forteller han.

I debatten etterlyser han en bedre balanse mellom klimasaken og naturestetikk.

Mange av motstanderne har kjempet for at det skal bygges kabel gjennom sjø og land. Neteland mener luftspenn er det eneste riktige.

  • For det første er kostnadene mye høyere for kabel i sjø og jord. For det andre er ikke kabel like driftssikkert, ettersom reparasjonstiden er svært lang dersom man får feil, sier han.
  • Dessuten vil et kabelanlegg på land være et prosjekt som nesten krever en liten motorvei; naturinngrep det blir umulig å reparere. Mastene kan fjernes uten at de lager sår, mener han.

Lokal verdiskaping

Ifølge BKK-sjefen er det to viktige grunner til at bergensregionen trenger den nye kraftlinjen.

  • Når det om vinteren er lite vann i magasinene og det samtidig er kaldt er det behov for kraft utenfra for å forsyne både befolkning og industri med strøm. Hadde en av de to eksisterende linjene falt ut i vinter hadde halve regionen blitt uten strøm.
  • Vestlandet er rikt på vannkraft. Når det i sommerhalvåret er mye nedbør produseres det mer kraft enn regionen forbruker. For å få denne strømmen ut av området og ut på markedet er det behov for ny kraftlinje.
  • Det handler både om leveringssikkerhet og muligheter for lokal verdiskaping, understreker Neteland.

Frykter vinteren

Vinteren som ligger bak oss var en av de mest utfordrende noensinne for strømtilførselen til bergensregionen. Nå frykter Neteland at vinteren som venter kan bli enda vanskeligere.

  • Det var ekstremt kaldt, samtidig som det var tørt. Så langt har også sommeren vært tørr. Vannstanden i magasinene er veldig lav. Dersom tørken fortsetter og vinteren blir like kald som den forrige vil vinteren bli enda vanskeligere, sier han.

Den nye kraftlinjen vil tidligst kunne stå ferdig i 2012. Fram til da frykter Neteland at vi kan få en ny «fredag den 13.».

Forrige gang det var et stort strømbrudd i regionen var nemlig fredag 13. februar 2004.

  • Det oppsto en feil på en ledning i Sauda. Det fikk følgefeil, og hele kraftforsyningen i området ramlet sammen som et korthus, sier han.

Trenger vi flere kraftledninger?