Det mener gruppeleder i bystyret og mastemotstander Oddny Miljeteig (SV).

I mandagens BT kan man lese om sjøkabelprosjektet mellom Skottland og Samnanger. Det kommersielle selskapet Northconnect, som er eid av de offentlige selskapene Agder Energi, E-CO, Lyse, Scottish and Southern Energy og Vattenfall AB, har blitt pålagt av NVE å utrede mulighetene for å bygge sjøkabel på denne strekningen. Det er en av tre alternative strekninger, de to andre har ilandføringspunkt i Rogaland.

Alternativet Samnanger kom istand etter at regjeringen besluttet å føre opp master mellom Sima og Samnanger i vår. Kostnadene til prosjektet er estimert til rundt 15 milliarder kroner, og kabelen vil ha en overføringskapasitet lik halvparten av Oslo sitt strømbehov.

Uenig med påstander

Erling Sande (Sp) er leder i energikomiteen på Stortinget. Han mener nyheten om krafteksporten ikke bringer noe nytt til torgs.

— Selv om denne BT-forsiden hadde kommet før saken om mastene ble avgjort, ville de ikke hatt noe å si.

Sande sier situasjonen først og fremst handler om hvordan man skulle sikre forsyningssikkerheten inn til området.

— Jeg er uenig med folk som sier at krafteksport er et hovedargument for hardangerlinjen. Det har hele tiden handlet om forsyningssituasjonen.

— Burde denne delen av saken, altså mulighetene for krafteksport, vært tydeligere oppe i debatten?

— Regjeringen må ta utgangspunkt i de utfordringene de har, og utfordringen var forsyningssituasjonen til Bergen. Men i en situasjon med overskudd må linjene kunne brukes til å sende kraft andre veien, men det var ikke hovedgrunnen for Hardangersaken.

Han påpeker at dette prosjektet ikke er politisk godkjent, og foreløpig bare er på planleggingsstadiet.

Ikke avgjort ennå

Nikolai Astrup (H) i samme komité mener pengene Sima-Samnanger-linjen kan generere er en hyggelig tilleggsgevinst.

— Situasjonen i bergensområdet har vært et effektproblem og ikke et kraftproblem. Store deler av året er kraftoverskudd låst inne i området. At man nå kan få muligheten til å eksportere og importere strøm fra denne regionen er en hyggelig bonus.

Astrup mener forsyningssikkerheten til bergensområdet vil bli enda bedre med en sjøkabel til Skottland.

— Ingen kan tro at Sima-Samnanger ble bygget for å eksportere kraft. Men dette blir en bonus.

Astrup sier han skjønner poenget til dem som mener mulighetene hardangerlinjen ga for å generere kraftinntekter burde vært oppe i debatten.

— Men det er heller ikke sikkert at det blir en kabel dit. Dette er et av tre ilandføringspunkter. Man skal ikke overdrive betydningen av at det nå vurderes å legge en kabel dit.

Frps Per-Willy Amundsen ønsker å sette seg mer inn i prosjektet før han uttaler seg som kraftpotensialet.

— Men med tanke på kraftdebatten i sommer så er det en helt annen skål. Det handlet om kraftforsyning. Om man kan få inntekter som følge av denne linjen er det i såfall en bonus, sier han til BT.

Burde vært ærlige

Oddny Miljeteig sier det er dette de egentlig har visst hele tiden, mastemotstanderne som trakket ned hardangerstiene i sommer.

— Dette er med å gi logikk til den hensynsløse iveren Statnett og regjeringen har lagt for dagen i denne saken.

Hun sier hun ikke synes noe om det.

— De burde vært åpne om det. Naturvernforbundet har jo også påpekt det hele veien. Men det er klart at det skulle vært sagt tydelig fra Statnett sin side, sier Miljeteig.

BT 24. OKTOBER: BT avslører i dag at Samnanger er aktuell som landingsplass for en ny strømkabel fra Skottland. De omstridte kraftmastene i Hardanger gjør dette mulig.