— KrF kan ha skutt seg i foten i denne avtalen. Den slår fast at bioteknologiloven skal evalueres, uten at det står noe om hva det innebærer. Men den rødgrønne regjeringen hadde parkert denne saken, og det var KrF glad for. Nå åpner de hele bøtteballetten på nytt, sier Toppe, som er helsepolitisk talskvinne for Sp.

KrF-leder Knut Arild Hareide skrøt mandag over at KrF har fått gjennomslag for at det ikke skal innføres et offentlig tilbud om tidlig ultralyd for alle gravide.

- Åpner bøtteballetten

— Men det er en liten seier dersom hele bioteknologiloven skal revideres på nytt, med uvisst utfall. Det står jo i avtalen at regjeringspartiene kan søke flertall med andre partier, og her er Frp, Venstre og Ap ganske enige om en liberalisering av loven, sier Toppe.

Hun var selv en av dem som kjempet mot en liberalisering av bioteknologiloven i de rødgrønne partiene, en kamp som Sp vant.

Toppe er ellers kritisk til at avtalen åpner for mer konkurranseutsetting og privatisering innen helsetjenester. Blant annet blir helseforetakene såkalt momsnøytrale, som betyr at de ikke lenger trenger å betale moms på tjenester innkjøpt fra private firmaer. Det betyr trolig at flere private firma vil få oppdrag med vasking, transport og andre oppgaver som i dag utføres av sykehusenes egne ansatte.

- Alt kan tolkes

— Dette er å tiltettelegge for mer marked og outsourcing. Vi ser at for eksempel Skottland gjør det motsatte, fordi de har dårlige erfaringer med dette, sier Toppe.

Solberg-regjeringen vil også øke den såkalte innsatsstyrte finansieringen, som betyr at bevilgningene til helsefiretakene skal bli mer aktivitetsbaserte og mindre etter rammer. Også det kan stimulere privatisering og anbudspolitikk.

— Det blir færre egne ansatte, og mer anbud i disse tjenestene. Det får selvsagt også konsekvenser for de ansatte, sier Toppe.

For øvrig er hun mest overrasket over at avtalen er såpass kort og lite konkret.

— Jeg vet hvordan det har vært å styre etter Soria Moria-erklæringen, som er langt mer detaljert. Selv der ble det diskusjoner om alt som kunne tolkes. I denne avtalen kan nesten alt tolkes på flere måter, så jeg lurer på hvordan de skal klare å styre med dette som utgansgpunkt, sier Toppe.