• Vi kan skifte ballastvann i åpen sjø. Men det spørs om oljeselskapene er villig til å betale regningen.

RAGNHILD HOVragnhild.hov@bt.no MongstadKaptein Rein Euard Kägi kjenner seg trygg. Han og mannskapet skal verken spre giftige alger eller munn— og klovsmitte til Nordhordland det knappe døgnet oljetankeren Sten Odin ligger ved kaien på Mongstad.På kaien står et desinfiseringsbad for skoene til alle som måtte gå på land mens tankskipet ligger til kai. - Ballastvannet som ble fylt i tankene da skipet lå ved kai i Amsterdam er rent nok, forsikrer Kägi.Sten Odin som eies av Stenersen-rederiet i Bergen, er et topp moderne fartøy med atskilte olje- og ballasttanker.Samtidig som tankene fylles med 14 = million liter bensin, tømmes ballasttankene for det nederlandske vannet. Neste stopp er havneområdet rundt London. Der kommer tankene til å bli fylt opp med vann fra Themsen før fartøyet går videre til neste havn, ett eller annet sted i Europa.Enkelte land, blant annet Australia, krever skipene som anløper havnene må skifte ballastvann før de går til havn. Slike operasjoner er ikke aktuelt om bord i Sten Odin. Kapteinen opplyser at det vil ta minst åtte timer å skifte ballastvannet i åpent hav.- En slik operasjon krever stille, fint vær. I urolige farvann som Nordsjøen ville det fort gå lengre tid fordi vi ofte ville måtte vente på godt vær. Kägi forstår at oppdrettsnæringen er bekymret. Ballastvannet kan føre med seg smitte.- Men så lenge vi holder oss i Nordsjøen er det ikke farlig. Nordsjøbassenget er ikke større enn at de samme levende organismer lever i hele området. Går man i mer eksotiske farvann, er faren selvsagt større, sier den svenske kapteinen.