Oliver Natale Uchin (26) fra Sudan er en av dem som ikke får norskopplæring lenger. For å spare noen titall millioner kroner, kuttet Stortinget skoletilbud for alle voksne asylsøkere over 18 år fra 1. januar. Med det forsvant også busskortet.

— Vi kan svømme en time i uken i bassenget her ute. Ellers er det ingen aktiviteter. Det er ikke engang en tv-stue. Derfor er det busskortet veldig viktig, sier Uchin, som er en av 272 asylsøkerne fra 35 nasjoner på Vestlandsheimen Statlige Mottak.

- Steinhardt å bo på mottak

Petter Borthen, som leder mottaket, frykter konsekvensene. - Å bo på asylmottak er steinhardt. Veldig mange sliter med krigstraumer eller andre sterke traumer fra hjemlandet. Mens de er her, sliter de med dårlig økonomi, lang ventetid på behandlingen av søknaden og stor usikkerhet om utfallet. Så mister de skoletilbud og busskortet også, sier en oppgitt mottaksleder.

Borthen mener at både skoletilbudet og busskortet har enorm mentalhygienisk betydning for asylsøkerne.

— Med busskortet kom de seg inn til byen og kunne i tillegg til å gå på skole besøke venner og gjøre andre ting. Her ute er aktivitetstilbudet begrenset. Nå har de ikke lenger noe å stå opp til om morgenen. Dessuten blir det vanskeligere for de voksne å følge opp barna sine, som fortsatt går på skole, sier han.

Motstridende mål

— Hva er de psykiske konsekvensene?

— Vanskelig å si, men jeg vet at det er mange som har behov for psykiatrisk hjelp.

Borthen mener at budsjettkompromisset står i direkte motstrid mot et annet mål politikerne har satt: Rask integrasjon.

— Mange må vente både ett og to år før de endelig får svar på søknaden sin. Hvis de får oppholdstillatelse, så skal de begynne på skole eller finne seg jobb. Men slik det er nå, så blir det vanskeligere fordi de ikke får begynne på norskundervisning tidligere. Dermed skjer integreringen mye senere, sier han.

— Hadde ventetiden bare vært 3-4 måneder, så hadde det vært greit. Men realiteten er at mange venter mye lenger. Gjennomsnittlig ventetid for de 17 her som fikk oppholdstillatelse i førsteinstans i fjor var 11,5 måneder, sier han.

Imens håper Oliver Natale Uchin å få fortsette matematikkstudiene fra hjemlandet i Norge. Men han kunne tenkt seg å lære norsk mens han venter på svar. - Da ville jeg ha kommet raskere inn i studiene enn slik det blir nå, sier Uchin, som er villig til å bruke av de 2790 kronene han får i måneden på noen norsktimer.

Samba Njie, boveileder på Vestlandsheimen, sitter i bystyre for SV. Han vil ta saken opp i bystyret. - Jeg vil oppfordre Bergen kommune til å dekke utgiftene for skolegangen som staten har trukket inn.

SAVNER NORSKUNDERVISNING: Oliver Natale Uchin (26) skulle gjerne hatt norskundervisning mens han venter på svar om han får bli. - Da ville jeg ha kommet raskere inn i studiene, sier han, som håper han får studere matematikk i Norge.