— Vår oppfatning er at arbeidsgiverne på sikt er best tjent med å ha en best mulig dialog med sine ansatte. Vi har ikke råd til å oppføre oss slik som arbeidsgivere. Da mister vi bare folk, sier Salthella. Samtidig er det ikke bare blant de ansatte at få er organiserte - det samme mønsteret går igjen også blant arbeidsgiverne.

— Det er en del grums i bransjen, som kjent. En stor del av næringen er dessverre ikke organisert hos oss, sier Salthella.