— At kortere skjenketid skulle få ned tallet på alkoholforgiftninger? Det er det dummeste jeg har hørt, utbryter Henning Christensen, daglig leder på Garage.

I går skrev Bergens Tidende at flere drikker seg fra sans og samling, og at antall alkoholforgiftninger er doblet de siste ti årene, som en konsekvens av dette.

- For enkelt

  • For å redusere antall alkoholforgiftninger må alkoholprisene opp og skjenketidene reduseres, uttalte klinikksjef Kari Lossius ved Bergensklinikkene.

Men i den samme tiårsperioden er skjenketiden blitt strammet inn. Henning Christensen mener derfor at kortere skjenketid slett ikke vil føre til færre alkoholforgiftninger, heller tvert imot.

Han synes det er for enkelt at skjenkekutt alltid blir foreslått som medisin mot alkoholskader, og er oppgitt over det han mener er ansvarsfraskrivelse.

— Folk blir alkoholforgiftet på helt andre steder enn på utestedene.

Kontrollerte omgivelser

Den påstanden er Tom Greni, daglig leder i Rick's gruppen, enig i.

— Hos oss foregår serveringen i kontrollerte former. Vi serverer ikke folk som har fått nok. Men om de drar på nachspiel gjør de vondt verre for seg selv, sier han.

Greni tror at folk drikker mer på privaten for å få «mer ut av pengene sine».

  • Alkoholforbruket går ikke ned om man kutter en halvtime hos dem som står for ti prosent av skjenkingen (utelivet red.anm.). Da er det vinmonopol og ølsalg i butikken en må se på. Trenger ikke være rakettforsker for å skjønne det, sier Greni.

Polkutt?

— Isolert sett kan man jo stille spørsmål om hvor viktig skjenketiden egentlig er, medgir Astrid Skretting ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Men på spørsmålet om hvorfor kortere skjenketid stadig blir trukket frem som en viktig faktor for å hindre alkoholskader, svarer forskeren kontant.

  • Det er ett av flere tiltak. Man må se på helheten i tilgangen på alkohol, presiserer Skretting.

Politisk strategi

  • Man benytter enhver anledning til å gi serveringsbransjen skylden for alkoholskadene. Å kutte i skjenketider er enkelt. Da gir politikerne inntrykk av at de gjør noe. Og er det noe politikere liker, så er det å gi inntrykk av det. Det er langt mer komplisert å finne tiltak som faktisk virker, mener Bjørn Ketilsson, fagsjef i NHO Reiseliv.

Han hevder at oppmerksomheten rundt skjenketider er en del av en enkel, politisk strategi. Ketilsson synes det er interessant at tallet på alkoholforgiftninger har økt samtidig som skjenketidene er blitt innstrammet.

— Det understreker poenget vi alltid har hevdet; andelen av alkohol som går gjennom serveringsstedene er relativt liten i forhold til alt som selges andre steder, konstaterer fagsjefen.

Mener du det hjelper å innstramme skjenketiden? Si din mening.