— Nei, kontrollsystemet har ikke vært godt nok. Men alt dette vil det nå bli gjort interne undersøkelser av nå - hvorfor dette ikke er blitt oppdaget hvis det viser seg å være reelt, sier hun.

— Vil det si at de endringene som er gjort for å bedre kontrollsystemet ikke har vært godt nok?

— Nei, men jeg tror vi må gjøre mer. Vi må se alle sider av saken før vi trekker konklusjonen. For slikt skal jo ikke kunne skje, sier Strøm-Erichsen (bildet), samtidig som hun understreker at Karlsvik ennå ikke er dømt for noe.

— Frykter du disse opplysningene er kommet som et «takk-for-sist» fra offiserer som er uenig Kristin Krohn Devolds utnevnelse av Karslvik som sjef for Forsvarsstaben?

— Nei, det vil jeg absolutt avvise. Det blir et sidespor å blande de to tingene sammen. Jeg har absolutt ingen grunn til å tro at dette er noe takk for sist, sier hun.