• Kommune og Frelsesarmeen ble enige om å modernisere omsorgssenteret i Bakkegaten. Nå vil ikke kommunen betale prisen det koster å ha beboere i det nyrestaurerte senteret.

Det sier leder for omsorgssenteret for rusmisbrukere i Bakkegaten, Gro Håheim.

Etter ombyggingen i 2002 har Bakkegaten redusert antall sengeplasser fra 61 til 38. Bergen kommune var innforstått med at det ville komme en prisøkning som følge av sengereduksjon og det omfattende ombyggingsarbeidet. Likevel opplever ledelsen i Bakkegaten at sosialkontorene velger andre botilbud fordi disse er billigere.

— Unik kompetanse

Gro Håheim bekrefter at sosialkontorene sender misbrukerne til billigere hospits, som ikke kan sammenliknes med et omsorgssenter, og påpeker at Bakkegaten er en 100 år gammel institusjon med unik kompetanse innen rusomsorg. For 24.000 kroner i måneden får beboerne tre måltid om dagen fra Bakkegatens eget kjøkken, lommepenger, legetilsyn, medisiner og primærkontakt.

— Vi yter fysisk, psykisk, åndelig og sosial hjelp til misbrukerne. Dersom den manglende etterspørselen fortsetter, blir vi nødt til å redusere deler av tilbudet vårt, som vil innebære en kvalitetssenking, sier kapellan Rune Andersen.

Han var i flere møter med Bergen kommune under planleggingen av ombyggingen, og han bekrefter at Kommunen også ønsket denne moderniseringen. Selve ombyggingen kostet Frelsesarmeen mellom 14 millioner og 15 millioner kroner. I tillegg måtte de leie en brakkerigg for flere hundre tusen kroner for å unngå å sette 30 misbrukere på gaten i de ni månedene arbeidet pågikk.

Døgnprisen per rom har steget fra 665 til 822 kroner. Dette er omtrent dobbelt så mye som døgnpris på hospits. Hospitsene har imidlertid ingen av de nevnte tilbudene, og misbrukerne må dermed få ekstra penger fra sosialkontoret til livsopphold som mat, lege, medisiner, transport, krisehjelp osv.

Faglig kompetanse

— Differansen blir ikke mer enn omtrent 6700 kroner etter et grovt regnestykke. I tillegg må vi ta høyde for at det er færre utrykninger på beboere i Bakkegaten, færre innbrudd, arrestasjoner og færre overdoser. Spørsmålet er hvor mye dette koster Bergen kommune alt i alt, sier Håheim

80 prosent av budsjettet til Bakkegaten går til lønnsutgifter. Det er ca 20 stillingshjemler på omsorgssenteret. For å opprettholde fagkompetansen må Frelsesarmeen være konkurransedyktige på lønn, men på grunn av høye kostnader etter ombyggingen har de vært nødt til å redusere med tre stillinger. Nå mener Håheim at senteret har nådd et smertepunkt for hva det kan tåle økonomisk og samtidig ivareta den faglige kompetansen.

Tidligere denne uken inngikk Bergen kommune avtale med en rekke private utleiere om midlertidige botilbud til bostedsløse. Bergen kommune skal kun bruke døgnovernattingssteder som har inngått en kvalitetsavtale med kommunen. Ifølge Byrådsleder for Helse og Sosial, Helen Nordeide Fløisand, vil dette sikre brukerne et tilfredsstillende botilbud.

- Behov, ikke pris

Både Gro Håheim og Rune Andersen mener det er positivt at Bergen kommune nå satser offensivt på hospitstilbudet i byen. De frykter likevel at kommunens oppbevaringspolitikk er lite samfunnsøkonomisk på sikt. De tror det vil gå direkte utover tilbudet i Bakkegaten, som arbeider for en langsiktig botrening og samfunnsmestring for misbrukere.

— Det er vanskelig å si hva som er tilsiktet fra kommunens side, men vi opplever at de legger oss stilltiende død. Vi har ennå ikke fått på plass en driftsavtale med dem, sier Håheim og Andersen.

Ifølge Sosialsjef på Sentrum sosialkontor, Åse Bakka, er det ikke gått ute noe signal fra Byrådsavdelingen om at de skal bruke Bakkegaten mindre.

— Jeg kan ikke svare for alle sosialkontor i byen, men vi vurderer tilbud etter klientenes behov, ikke etter pris. Alle har ikke behov for like mye omsorg som det Bakkegaten tilbyr, sier Bakka.

— Når det er sagt, er det viktig å understreke at også Frelsesarmeen opererer i et konkurransemarked med flere aktører i bildet. Det er ikke slik at Frelsesarmeen er skjermet på noen måte. Også de har lagt om stilen sin og blitt mer forretningsorientert, avslutter Åse Bakka.

FÆRRE BEBOERE: - Vi begynte å merke nedgangen allerede tidlig i sommer. Nå er det jevnt sju-åtte ledige sengeplasser i Bakkegaten, sier leder for omsorgssenteret for rusmisbrukere i Bakkegaten, Gro Håheim og kapellan Rune Andersen. <br/>Foto: Arne Nilsen