• Kommunen sto helt fritt til å droppe avtalen med Bergensia Badeland.

Det sa Tor Strand, prosessfullmektig for Bergen kommune, da han i går startet sitt tre dager lange innledningsforedrag.

Kommunen er saksøkt av selskapet Bergensia Badeland for 140 millioner kroner, fordi planen om et kombinert badeland og 50-metersbasseng på Nygårdstangen havarerte.

Bystyrevedtak fra 1998

Strand trakk frem bystyrevedtaket om samarbeidet fra mai 1998. Her heter det at «kommunen står helt fritt til å ikke inngå endelig kontrakt på ethvert saklig grunnlag».

Også i den foreløpige salgsavtalen hadde kommunen lagt inn flere forbehold. Her sto kommunen fritt til å velge utbygger av 50-metersbassenget, til å utsette bassenget eller selge sin del av tomten til andre.

— Kommunen hadde store friheter i forhold til BB. Det må motparten akseptere når den går inn i en slik avtale, sa Strand.

Advart mot forurensing

BB har gjort et poeng av at kommunen bare 14 dager før opsjonsfristen gikk ut i 2002 presenterte urovekkende meldinger om PCB-holdig glass på bassengtomten.

Strand påpekte at BB allerede i 1997 ble advart om mulig forurensing. Det sto nemlig nevnt i forarbeidet til reguleringsplanen.

— Man vet ikke om det dreier seg om PCB eller annen gift, men bruker ordet ventelig, sa Strand.

Manglet millioner

Strand la frem regnestykker som viste at kommunen aldri fullt ut klarte å finansiere det nye idrettsbassenget. Bystyret hadde forutsatt at bassenget skulle holdes utenom ordinære budsjetter. På det beste manglet ni millioner kroner i regnestykket.

Men heller ikke pris er partene enige om. BB hevder at bassenget ville kostet 40 millioner kroner hvis det ble bygget sammen med badelandet. En slik pris er hårfint lavere enn anbudsgrensen som EØS-avtalen setter. Kommunen fastholdt imidlertid at prisen lå over terskelverdien og droppet tanken om at BB skulle bygge begge deler.

50-metersbassenget ble av kommunen beregnet til 112 millioner kroner. I så fall manglet 60 millioner.