Helge Dyrnes, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, svinger storsleggen mot planavdelingen i Bergen kommune. En avdeling som etter Næringsrådets mening fratar byen nye boliger, aktivitet, skatteinntekter — og hardt tiltrengt sysselsetting for byens byggebransje.

10.000 arbeidsplasser

— Hvis vi tar utgangspunkt i leiligheter på 100 kvadratmeter, ville disse 3000 boligene gitt 3,5 milliarder i økt omsetning for byggebransjen. Det utgjør 10.000 arbeidsplasser for en næring med mye ledig kapasitet, sier Dyrnes til Bergens Tidende.

I dag presenterer Næringsrådet en egen «hvitbok» om planavdelingen. Denne inneholder blant annet overslag over køen og eksempler på saker med gruvekkende lang behandlingstid.

— Vår gjennomgang munner ut i en serie konkrete forslag til hva som skal gjøres. Ganske radikale forslag, sier Dyrnes.

Varsler egen gransking

Knappe to døgn før presentasjonen av Næringsrådets «hvitbok», har byråd Nils Arild Johnsen (Sp) selv vedtatt å gjennomgå planavdelingen.

Bakgrunn er blant annet den uholdbart lange behandlingstiden for plansaker, fremgår det av en pressemelding fra kommunen.

Økningen i innsendte plansaker på 60 prosent i 2001 og 2002 har forsterket problemene med å få sakene unna.

— Vi har fått en uakseptabel lang saksbehandlingstid for private plansaker. Det går ut over privat sektor - og i neste omgang utover våre folk. Alle de store byene opplever det samme enorme trøkket på kommunens planavdeling, sier Nils Arild Johnsen til Bergens Tidende.

Et utenbys konsulentfirma skal få oppdraget med å gjennomgå avdelingen. Dette skal være gjort innen juni. Målet er å tilpasse seg næringslivets behov og de skjerpete krav til saksbehandlingstid som kommer fra neste årsskifte.

— Er det tilfeldig at dette arbeidet blir satt i gang bare to dager før Næringsrådet skal legge planavdelingen under lupen?

— Ja, det er tilfeldig. Vi har hatt flere møter med Bergen Næringsråd om temaet og visste at det pågikk et arbeid. Men ikke at det presenteres denne uken.

- Ubehagelig

Plansjef Torbjørn Nævdal bekrefter at Bergen har nær 200 ubehandlete plansaker, men benekter at det ene og alene skyldes planavdelingen.

— Ved årsskiftet var det registrert 195 private plansaker. Men bare 90 av disse er tildelt en saksbehandler og dermed i prosess hos oss. De 105 øvrige er enten fortsatt i arbeid hos forslagsstiller. Eller venter på å bli tildelt en saksbehandler. Her er ventetiden i dag seks måneder. Vi synes denne ventetiden er veldig ubehagelig, sier Nævdal.

Bergen Næringsråd har sitt helt på det tørre når det gjelder tallet på ubehandlete boligprosjekter. Bare i de 90 sakene som «er i systemet» ligger det 3000-4000 boliger, opplyser plansjef Torbjørn Nævdal.