— De private eierne virker svært uskikket til å ta vare på disse verdiene, sier SVs gruppeleder Oddny Miljeteig.

Hun vil at Bergen kommune skal vurdere om det er mulig å ekspropriere de vernede sjøbodene i Sandviken.

— Disse bodene er i likhet med Bryggen nærmest en del av byens sjel. Derfor må kommunen ta kontroll over dem og sørge for at de blir brannsikret og rehabilitert. I tillegg trenger vi flere statlige penger til kulturminnevern i Bergen, sier Miljeteig.

Monica Mæland har ingen planer om å vurdere Miljeteigs forslag.

— Nei, dette er selvsagt ikke aktuelt. Det er en typisk sosialistisk måte å tenke på, at det offentlige skal ta kontroll. Jeg tror ikke noe ville blitt løst om kommunen tok over for de private, det ville vært en kortslutning, sier Mæland.

— Vi må rydde opp i den situasjonen vi har, sjøbodene er i privat eie og det er de privates ansvar å sikre dem. Men nå må kommunen, fylket og staten komme sammen og finne ut hvordan vi kan løse dette sammen med de private.

— Hvor mye mener du staten skal gå inn med for å bidra til sikring av bodene?

— Vi har invitert miljøvernministeren til Bergen for å ha en dialog rundt økonomi, brannsikring og ansvar. Vi får se hva som kommer ut av en slik samtale. Staten har jo blant annet gått tungt inn i for eksempel Røros, sier Mæland.