— Ansvaret for kollektivtransporten i Bergen må for all del ikke tilbake til fylkeskommunen. Det er først etter at Bergen Kommune tok over ansvaret for bussene at vi har fått fart på kollektivtilbudet i byen, sier Skoglund i en pressemelding.

Han mener Fylkeskommunen aldri har klart å ta hensyn til de særegne kollektivutfordringene i Bergen og omegn.

— Fylkeskommunen skal snart legges ned uansett. Det beste er at Bergen i samarbeid med statlige myndigheter fortsatt tar grep og kollektivtransporten i Bergen, mener Skoglund.