• Kommunen har et klart ansvar for ulykken. Den kunne vært unngått med en hengelås til 50 kroner, sier Linda Paulsen, guttens mor.

Hun er oppgitt over at kommunen mener den ikke kan klandres for skadene sønnen hennes pådrog seg i ulykken.

— To dager før ulykken ba ungdomslederen ham om å gå opp på taket for å rydde. Det har vært mange ungdommer der oppe, og det er et under at det ikke skjedde flere ulykker, sier Paulsen.

Hun forteller at sønnen har forandret seg etter ulykken, og at skadene har fått store konsekvenser for ham. Familien er forberedt på å kjempe om erstatning, om nødvendig i retten. Hittil har kommunen avvist alle krav.

— Vi har ikke hørt noe fra kommunen etter ulykken. De kunne vist litt mer interesse for hvordan det gikk med ham. De andre ungdommene i fritidsklubben fikk oppfølging av et kriseteam, men min sønn, som lå på sykehuset, fikk ikke noen hjelp.