GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no— Jeg blir opprørt over den utrolige ressurssløsingen, sier Lohne.Han har tidligere kritisert systemet som brukes ved bestilling av tjenester mellom kommunale avdelinger. Dårlig arbeidsgiver Lohne mener det er dårlig arbeidsgiverpolitikk at ansatte går uten arbeidsoppgaver.- Dette gjør mye med dem som jobber der. Skal man ta vare på sine ansatte, må de sikres arbeidsoppgaver. Lohne latterliggjør kjøpsplikten byrådet har innført for alle kommunale avdelinger som normalt kjøper tjenester fra Tekniske tjenester. En selvmotsigelse - Kjøpsplikt betyr slutten på den frie konkurransen. Det er en selvmotsigelse å innføre kjøpsplikt og samtidig prise konkurranseutsetting, sier Lohne.- Hvordan skal man kunne vite om kommunalt ansatte er konkurransedyktige uten å kunne måle effektiviteten deres mot private?- Du kan ikke sammenligne privat og offentlig virksomhet. Du kan ikke drive butikk i kommunen slik man gjør i det private næringsliv. Da må du skille virksomheten ut, drive privatisering, lage aksjeselskap og gi selskapet full frihet. Det man gjør i dag er ren lekebutikk. Advarer Johnsen Lohne går mot privatiseringen. Han mener kommunen på denne måten mister verdifull kompetanse som det blir svært dyrt å kjøpe fra private. Dessuten vil en rekke arbeidsoppgaver ikke bli utført; det er ikke lenger lønnsomt for private å sitte på den kompetansen kommunale spesialister har.

Fakta/ tekniske tjenester * Avdeling med 288 ansatte håndverkere og spesialarbeidere som utfører arbeid for kommunale etater. * I budsjettet forventes det et overskudd på 9,1 millioner kroner. Det bidrar til at Tekniske tjenester ikke er konkurransedyktig, og at ansatte går ledig. * Derfor er kommunale avdelinger pålagt kjøpsplikt. Men en rekke kommunale arbeidsplasser kan gå tapt.