• Kommunen kan bruke sine regler til å bryte ned miljøet, sier forsker May-Len Skilbrei, ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

På begynnelsen av 90-tallet skjerpet Oslo kommune kontrollen med byens massasjeinstitutt. — Det skaper uro i miljøet når dette blir til et offentlig problem, sier Skilbrei.Hun mener uroen førte til at en del av kundene forsvant og at en del jenter sluttet i virksomheten.Oslo kommune innledet et samarbeid med politiet, og gjennomførte helsesjekker og kontroll etter plan- og bygningsloven.- Flere av stedene fikk pålegg om forbedringer og mange av stedene la ned. Men noen dukket opp andre steder, sier Skilbrei.