I sitt innledningsforedrag i retten i dag gikk Strand i rette med Clear Channel som hevder at bystyret skulle sagt ja eller nei til byreklame en gang for alle, før konkurransen om byreklame ble utlyst.

Denne fremgangsmåten ble vedtatt av det gamle byrådet i oktober 2003, bare dager før det gikk av.

Likevel fikk ikke bystyret saken til behandling før 16 måneder etter utlysningen. Da hadde Clear Channel brukt millioner av kroner på å delta i konkurransen. Disse utgiftene krever selskapet erstattet.

— Det nye byrådet var ikke bundet av vedtaket som ble gjort av det gamle byrådet, mener kommuneadvokaten.

— Dessuten ville Bergen aldri latt seg binde til masten på den måten, legger han til.

— Det kommunen gjorde var riktig. Utfallet ville vært det samme om veien til bystyret var en annen. Det var flertall i bystyret for avtalen til lenge etter at den var ferdigforhandlet.

Det som skjedde høsten 2005 er en studie i hvor godt lokaldemokratiet kan virke. Profilerte mennesker oppviste et stort engasment og gjorde dette til en spennende politisk sak, sier Strand.

Det er viktig å huske på at kommunen er politisk styrt. Bystyret kan legge seg opp i alt fra innkjøp av et frimerke til de mest kompliserte saker.

Det nye byrådet behandlet spørsmålet om byreklame første gang høsten 2004. Administrasjonen fikk da klarsignal til å gå videre i prosessen, men byrådet tok ikke endelig stilling til avtalen.

Det ble ikke gitt endelig politisk godkjenning før høsten 2005, sier Strand.

Og det endte som kjent med et overveldende nei.

KOMMUNEADVOKAT: Helge Strand
Hommedal, Marit