Han avviser påstandene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om at det ikke var nødvendig med mer enn ett helikopter på Sotra.

– Tilbakemeldingene fra vår flyger var at hans innsats var tilfredsstillende. Her er det ulike oppfatninger, og slik får det være. Vi får glede oss over at ingen hus og hjem gikk tapt, sier avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen i DSB.

Alsaker vil ha en grundig evaluering av det som skjedde på Sotra, men roser Fjell kommunes innsats.

– Det som er viktig her er at kommunen rekvirerte nødvendige helikoptre ut over det de ble tilbud fra staten. Det ville vært en forsømmelse ikke å gjøre det, sier han.

Hvem som skal ta regningen for innsatsen, er ikke avgjort. Fylkesmannen er ikke fremmed for tanken om å spytte inn.

– Kommunens ordfører var i kontakt med oss. Jeg sa at her må vi ikke tenke penger. Her må vi få den støtten som er nødvendig. Nå vil kommunen sende en oversikt til meg, så skal vi jobbe videre med den saken, sier Alsaker.

Han mener ansvarsfordelingen mellom nasjonale myndigheter, fylkesmann og kommune nå må avklares.