• Bergen kommune fører krig mot sentrumsnære virksomheter i byen. Det sier styreformann i Bergen Næringsråd, Olav Munch.

Han er derfor ikke overrasket over at så få nye selskaper dukker opp i Bergen, sammenliknet med de andre storbyene i Norge.

Også han har merket seg at det synes å være i sentrum av storbyene at flest nye selskaper dukker opp, og ikke i boligstrøkene og kommunene rundt sentrum.

— Det er jo nettopp i sentrum at politikerne i Bergen kommune i årevis har neglisjert ønsker og råd fra næringslivet og gjort tilværelsen fryktelig vanskelig for mange næringsdrivende. Det kan ikke overraske noen at dette skremmer mange fra å etablere seg i Bergen sentrum.

Munch sikter til mangel på parkering, dårlig fremkommelighet for kunder og vareleveranser. Og ikke minst rekkefølgen av trafikkendringer med stengning og graving i gater.

— Nå har vel politikerne i Bergen bokstavelig talt et mer begrenset handlingsrom med sitt trange sentrum enn mange andre større byer?

— Det kan nok være riktig. Men desto viktigere burde det være å prioritere mulighetene for næringsmessig utvikling i sentrum.

Munch vil slett ikke gi politikerne all skyld for den lave nyetableringen i hele Bergen. Han minner også om at tallene kan ha mange forklaringer, og at de ikke nødvendigvis trenger å fortelle all verden.

Styreformannen er likevel sikker på at næringslivet selv ikke har utnyttet det potensial som finnes i byen.

— Særlig gjelder det forholdet mellom næringsliv på den ene siden og forsknings- og utdanningsinstitusjonene på den andre siden. Her har det imidlertid skjedd mye de senere årene. Gjerdene rundt Nygårdshøyden er blitt mye lavere enn de var. Men her har vi fortsatt mye mer å hente, mener Munch.

GRAVING I GATER: Styreformann i Bergen Næringsråd, Olav Munch, sikter til mangel på parkering, dårlig fremkommelighet for kunder og vareleveranser når han skal finne forklaringer på den lave etableringen av nye aksjeselskaper i Bergen. Og ikke minst rekkefølgen av trafikkendringer med stengning og graving i gater.