I Bergens Tidende i går uttalte en kommunelege i Hordaland at «det ikke er vår oppgave å varsle foreldre». Bakgrunnen var at kommunepsykologen i den aktuelle kommunen ikke slo alarm overfor foreldrene til en 14 år gammel jente. Jenten fortalte at hun var blitt voldtatt av en kommunalt ansatt barne— og ungdomsarbeider. Det gikk et halvt år før kommunepsykologen ringte foreldrene.

— I dette tilfellet er det klinkende klart at foreldre skulle vært informert. Denne kommunelegen har misforstått. Hvis dette er en utbredt oppfatning i helsevesenet, må departementet foreta seg noe, sier statssekretær Kristin Ravnanger i Helsedepartementet.

- Klarer ikke forstå

Psykologen avviste å snakke med BT, men overlot det til kommunelegen - som mener at de ikke har noen plikt til å melde fra til foreldre. Helsedepartementet er overrasket over uttalelsene.

— Jeg klarer ikke helt å forstå at kommunelegen mener dette bokstavelig. Vedkommende må ha misforstått, både i spørsmål om taushetsplikt og ansvaret når man behandler barn uten at foreldrene er til stede, sier Ravnanger.

Departementet fastslår at i saker der barn forteller om voldtekt skal helsepersonell informere foreldre eller dem med foreldreansvar.

— Vi mener saken er helt klar. Barn under 16 kan hindre at informasjon går til foreldrene når det foreligger grunner som skal respekteres. Men det går frem av merknadene til pasientrettighetsloven at større skader ved kriminelle handlinger ikke er en slik grunn.

- Vanskelig

— Tror du dette er en utbredt misforståelse i helsevesenet?

— I noen tilfeller kan det være vanskelig å skille mellom hva foreldre skal vite, og hva som blir mellom helsepersonellet og ungdommen. På en ungdomshelsestasjon og rundt skolemiljøer jobber de jo mer sosialfaglig. Men jeg opplever generelt at helsepersonell har en høy bevissthet om forholdet mellom unge pasienter og deres foreldre, sier Ravnanger.

Bergens Tidende intervjuet i går helserettsjurist Anne Kjersti Befring i Legeforeningen. Hun tror mange ansatte i Helse-Norge har misforstått taushetsreglene når pasienten er under 16 år.