• Vi får akkurat så mye som vi hadde regnet med, sier finansbyråd Henning Warloe.

Han er verken skuffet eller fornøyd med overføringene til kommunesektoren. Da finansbyråden la frem forslaget til budsjett for 2008, budsjetterte han med netto inntekter på 7,221 milliarder kroner.

— Finregningen viser at vi får en halv million kroner mer en vi hadde regnet med. Dermed har jeg mine ord i behold fra presentasjonen av bybudsjettet. Festen i kommunene er over, sier Warloe.

Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 1,5 milliarder kroner til neste år. Kostnadene vil trolig vokse mer. Så lenge regjeringens satsinger er øremerkede, får lokalpolitikken begrenset handlingsrom.

Selv om ikke de frie inntektene er tilstrekkelig til å utvide tjenestetilbudet i særlig grad, ligger det betydelige øremerkede satsinger i budsjettet som vil komme innbyggerne i kommunene til gode.

— Det er positivt at barnehageløftet fortsetter, at tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester bedres betydelig og at mange eldre vil nyte godt av de sykehjemsplassene og omsorgsboligene som vil bli bygd ved hjelp av det nye investeringstilskuddet, sier Skard.

— Veksten i frie inntekter er på under en prosent. Ambisjonsnivået må legges opp deretter, sier KS-leder Halvdan Skard. Det er nå et politisk ansvar å unngå høyere forventninger enn det er penger til.

LUNKEN: Finansbyråd Henning Warloe
BERGENS TIDENDE