— Avlastningsordninger har eksistert siden 1972, og at man ikke har klart å utforme gode avlastningstjenester for unge funksjonshemmede er kommunal latskap, mener Liv Arum, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO.

Kommunene vet at foreldrene er prisgitt det tilbudet de får.

— Det er et tegn på hjelpeløshet at de i stedet for å lage gode avlastningstilbud for unge mennesker med funksjonshemninger, så tyr de til det de kjenner til, nemlig alders- og sykehjem, sier Arum.

FFO har ikke noe samlet oversikt for hvilke tilbud som gis rundt i landet. Men Arum mener at norske kommuner i altfor liten grad gir avlastningstilbud. At 16 år gamle Paal ikke får et tilbud tilpasset sin aldersgruppe, synes hun er tragisk.

— Tilbudet skal avlaste familien og det gjør det ikke hvis ikke ungen trives. Jeg synes det er tragisk at kommunen ikke klarer å stille opp med et bedre avlastningstilbud, som fungerer godt både for familien og ungdommen, sier hun.