• Slike gasslekkasjer er noe som vi har advart mot lenge, og som kommer til å skje igjen her i Bergen, sier miljøterrier Kurt Oddekalv.

Det gikk ikke lang tid fra alarmen gikk til Oddekalv var på plass utenfor Smart-stasjonen i dag.

— Det finnes en bråte slike gamle bensinanlegg i Bergen med tanker som ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt og inspisert. Kommunen sparer, og brannvesenet har ikke penger til å gjøre jobben, hevder Oddekalv.

Han er også svært kritisk til at brannvesenet lot evakuerte flytte inn igjen etter den første alarmen torsdag.

— Det var åpenbart en tabbe. Bensindamp kan man ikke ta noen sjanser med. Den sprer seg gjennom kloakksystemet. Sitter du på toalettet og røyker, så kan det plutselig si pang, forklarer han.

Utrykningssjef Knut Skare i Brannvesenet mener kritikken er uberettiget.

— Vi hadde normalverdier da evakueringen ble avblåst torsdag ettermiddag. Så har noe skjedd i løpet av natten eller morgenen, sier han.