— Høyre kommer til å gå på en skikkelig smell. Velgerne glemmer ikke de storslagne løftene om å satse tungt på skolen. I dag ser foreldre resultatet av regjeringens politikk. De kommer til å straffe ikke bare Høyre, men også KrF, V og budsjettpartner Frp ved neste korsvei, fastslår en skråsikker Halvorsen.

De anslåtte skolekuttene på to milliarder kroner i kommunene, kommenterer hun slik:

Legger seg i selen

— Lokalpolitikerne kommer helt sikkert til å legge seg i selen for å unngå skolenedleggelser og andre kutt som rammer elevene. Men selv om mange av de foreslåtte innsparingene ikke vil overleve budsjettbehandlingen i kommunene, blir skoletilbudet dårligere for svært mange barn og unge. Det skjer altså etter en valgkamp der partitoppene snakket om hvor viktig det var å gjøre et krafttak for skolen, sier hun.

— Inge Lønning mener forholdene i skolen ikke løses ved å pøse inn økte ressurser, men å forvalte pengene mer effektivt?

— Her er Lønning og jeg åpenbart på to forskjellige kloder. Jeg er sikker på at jeg befinner meg på den riktige, sier Halvorsen, før hun fyrer løs:

Høyre glemmer

  • Det går ikke an å bruke OECD-statistikk og fastslå at den norske skolen er dyr i drift. Det Høyre glemmer, er at vi bor i et grisgrendt land med lange avstander og der antallet elever per lærer nødvendigvis må bli lavt mange steder. 40 prosent av skolene er fådelte. Den norske skolen er ikke ublu kostbar, sier Halvorsen.

— Men elevprestasjonene er ikke i toppklasse?

— Vi kan naturligvis ikke slå oss til ro med at den norske skolen bare er middels gode på prestasjoner. Skal vi forbedre oss her, må vi ha motiverte lærere som i skolehverdagen gis mulighet til å se hver enkelt elev og gi dem individuell oppfølging. Da nytter det ikke å fjerne lærerstillinger eller foreta andre kutt som går ut over undervisningen, sier Halvorsen. Hun anklager regjeringspartiene for å mangle det som trengs for å gi skolen et løft, nemlig politisk vilje.

— SVs forslag til statsbudsjett ville gitt 8,5 milliarder mer til kommunene, og dermed styrket skolesektoren betraktelig, sier Halvorsen.