Såpass etterspurt er tjenesten at det nå er et par ukers ventetid. Enkle spørsmål kan gjerne besvares av studenten i resepsjonen, men det er ellers nok å gjøre for de 29 ansatte.

— Alle er jusstudenter på siste året, og de binder seg for tre semestre hvis de vil bli saksbehandlere her. Det er det mange som vil selv om det betyr en forlengelse av studietiden, for dette er den eneste praktiske erfaringen de kan få før de går ut i arbeidslivet. Og de får fritak fra andre fag - sånn sett er tiden her inkorporert i studiene, sier daglig leder Magne Uppman, selv fersk siviløkonom med ansettelse fra i sommer. Han trives blant alle jusstudentene, for her får han erfaring både i personalledelse, administrasjon, økonomi og markedsføring.

Jussformidlingen er blitt 31 år gammel og gir gratis rettshjelp.

— Ser dere folk an eller har behovsprøving?

— Slett ikke. Kommer de hit, får de hjelp. Men vi tar ikke straffesaker, og ikke skatte- og avgiftsplanlegging - de som vil ha det, har som oftest råd til å betale en advokat. Vi tar heller ikke odelssaker, de er så kompliserte at selv erfarne advokater kan ha problemer.

Jussformidlingen får støtte hovedsakelig fra Justisdepartementet, men også noe fra Universitetet, Hordaland fylkeskommune, Bergen og enkelte andre kommer. Men det er en uavhengig organisasjon, presiserer Uppman. Og den tar ikke unødige sjanser: Alle saker med jus i, blir gjennomgått av en kommisjon som ledes av en vitenskapelig ansatt ved Juridisk fakultet.

Praksis til glede og nytte for begge sider av bordet.

PRAKSIS: «Vi lærer ikke dette på lesesalen,» sier jusstudentene Karen Reimers (foran), Gro-Malen Brønnestad og Marie Kirkeeide som trives på sitt nye kontor.<br/>FOTO: HELGE SUNDE <b>NY ADRESSE: </b>Fra trange lokaler på