John Lindebotten

Han har i kikkerten en sak om skal opp til behandling i komité for miljø og byutvikling torsdag 11. mars. Det dreier seg om «Forskrift til vedtekt om alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Bergen kommune».

I forslaget til innstilling foreslår byråd Lisbeth Iversen og byrådsleder Monica Mæland at bystyret delegerer til byrådet ansvar og myndighet i saker som gjelder kollektivtrafikken, med unntak av fastsettelse av takster og vedtak om rammer for innkjøp av kollektivtjenester.

— Jeg vil tvert imot foreslå, sier Arne Jakobsen, at bystyret en gang hvert halvår får seg forelagt en melding om kollektivtrafikken i Bergen, slik at bystyret da får anledning å ta en bred debatt. Dette har vi hatt god tradisjon for på fylkestinget i mange år. Selv om det ikke alltid kommer så mye ut av slike debatter, er det viktig at bystyret blir fortrolig med sin rolle som eier av kollektivtrafikken i Bergen, sier Arne Jakobsen.