20. september i fjor gikk den brasilianske mannen (51) til angrep på hotellsjef Erik Fleischer Tønjum med en kjøttøks.

Angrepet skjedde på Fleischer's hotell på Voss.

Tønjum fikk et 12 centimeter langt kutt i nakken etter angrepet, men kom fra hendelsen uten alvorlige skader.

— Hentet øksen hjemme

Statsadvokat Jan-Inge Raanes ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke momenter han mener taler for at kokken bør dømmes for overlagt drapsforsøk.

— Det totale bevisbildet tilsier at angrepet var planlagt, og at det dermed er grunnlag for å tiltale ham for overlagt drapsforsøk. Hendelsen bunner i en langvarig arbeidskonflikt mellom den ansatte og ledelsen ved hotellet, sier han.

Øksen som ble brukt under angrepet, skal kokken ha tatt med seg hjemmefra.

— Konflikten mellom de to partene i saken kulminerte denne formiddagen i at tiltalte hugde hotellsjefen i nakken med en kjøttøks. Kuttet var fire centimeter dypt. Basketaket ble ganske raskt avsluttet ved at andre kom til, sier Raanes.

- Erkjenner ikke drapsforsøk

Dersom søramerikaneren blir dømt etter tiltalen, kan det gi strengere straff enn han ville fått dersom den opprinnelige siktelsen hadde blitt stående.

Mannen erkjente langt på vei de faktiske forhold på et tidlig tidspunkt i etterforskningen. Han avviser imidlertid at han planla å drepe sjefen sin.

— Det er på det rene at han har utøvd vold, men han erkjenner ikke å ha forsøkt å forvolde en annens død, sier 51-åringens forsvarer, Miriam Grimstad.

Hun har ingen ytterligere kommentarer til tiltalen.

Tidligere har brasilianeren forklart at det lå en langvarig, økonomisk konflikt bak.

Grimstad har uttalt at kokken har oppgitt å ha jobbet ved hotellet i åtte måneder uten å ha fått utbetalt den lønnen han skulle ha.

- Et svar vil hjelpe

BT har tidligere vært i kontakt med Erik Tønjum Fleischer. Han ønsket da ikke å kommentere påstanden om at de to hadde en konflikt som bunnet i økonomiske uenigheter.

— Jeg regner med at saken blir belyst i rettsvesenet og håper på å få svar på hvorfor jeg ble angrepet. Jeg vet nemlig ikke hva som var motivet. Et svar vil hjelpe, sa Tønjum Fleischer til BT vel en måned etter hendelsen.

ØKSEANGREP: 20. september i fjor ble hotellsjefen ved Fleischer's hotell på Voss utsatt for et økseangrep.
Arne Hofseth