I går kveld ble det kjent at motorsykkelklubben Hells Angels offisielt er etablert i Bergen. Dette er noe Bergen kommune og politiet har forsøkt å forhindre i flere år.

— På kort sikt så betyr det ikke noe annet enn at Bergen MC Norway har byttet navn og fått den ”statusen” som de var ute etter. Men det kan på lang sikt ha en negativ signaleffekt, sier Tore Salvesen.

Politiinspektøren ved Laksevåg lensmannskontor har jobbet med MC-problematikken i distriktet de siste 20 årene og frykter at flere unge skal knytte seg til miljøet nå, slik tendensene har vært andre steder i landet.

— Merkenavnet Hells Angels er forbundet med noe negativt. Det er en kriminell MC-gruppe, og det vi ser er at de knytter til seg ungdom som er på søken etter rotfeste i ett eller annet miljø. Der blir de brukt til å begå straffbare forhold på vegne av klubben, mener han.

Vil hindre klubbhus

Ifølge Norvald Visnes, politiinspektør ved Bergen sør politistasjon, er det i hovedsak i klubbhus og på byen at unge rekrutteres til MC-miljøet. En av målsetningene til politiet og kommunen er derfor å hindre at Hells Angels får slå rot et fast sted i Bergen.

— Erfaring viser at når HA har brukt lokaler til klubblokale, så har det blitt brukt som en nattklubb hvor det skjenkes ulovlig og tjenes penger til klubbens virksomhet. Det er også en måte å rekruttere folk på, sier han.

I dag har Bergen MC Norway et verksted i en fjellhall i Hardangerveien som er godkjent av kommunen for mekking av motorsykler. Politiet følger nøye med at det ikke foregår annen aktivitiet der.

- På hvilke andre konkrete måter vil dere forsøke å hindre vekst av miljøet på?

— Vårt arbeid blir ikke anlagt på noen annen måte enn det har vært hittil. Vi har hatt god kommunikasjon med Bergen Kommune og ønsker ikke å gå mer ut i detalj om hvordan vi skal gripe dette an, sier Visnes.

Nye skilter

Søndag formiddag var BT i området rundt fjellhallen. Der har motorsykkelklubben allerede satt opp nye skilter med Hells Angels-logoen.

Rundt verkstedet var det flere familier som gikk på tur, men ingen ønsket å uttale seg om saken. Heller ikke beboere i hus i nærheten av fjellhallen ønsket å si noe om sine nye naboer.

— Vi ønsker at man på nasjonalt nivå la ned forbud mot å bruke denne typen symboler som symboliserer tilhørighet til et kriminelle nettverk. Så langt er det ingen her eller i andre nordiske land som har innført slike forbud, sier Visnes.

— Narkotika og prostitusjon

Det skal være to år siden Bergen MC Norway tok første steg mot medlemskap. I 2009 fikk de status som hangarounds, eller støttemedlemmer. Da har de blant annet vasket toaletter eller gjort trivielle ting som å arrangere fester, for så å bli tatt opp som prospects.

— Hovedbeskjeftigelsen til Hells Angels på verdensbasis er narkotikakriminalitet, torpedovirksomhet og prostitusjon, tre av de største truslene for samfunnet. De bruker ofte andre personer utenfor miljøet til å utføre handlingene, sier Salvesen.

Han mener at dette også skjer i Norge og Bergen.

— MC-gruppene her hadde ikke blitt fullverdige medlemmer om de ikke levde opp til HAs konsept.

Det politiinspektøren reagerer mest på er at han mener medlemmene av enprosentmiljøet fremstiller seg som lovlydige borgere som kun har motorsykkel som interessefelt.

— Det bekymrer meg at de bevist prøver å villede, for det er de ikke. Det har aldri vært meningen at de skulle være det fra opprinnelsen da fenomenet kom.

- Føles topp

Jahn Røberg i Bergen MC Norway bekrefter at klubben er blitt HA-medlem, men vil ellers si lite.

— Det føles topp, sier han.

- Hva synes du om reaksjonene fra politiet og byrådslederen?

— Det får de stå for selv. Hvis de mener at vi er kriminelle og at ting er så gale, så får de gjøre noe med det.

- Hvordan tror du sjansen er for at konkurrerende klubber vil etablere seg i Bergen?

— Det har jeg ingen formening om.

VERKSTED: Her i en fjellhal i Hardangerveien har Bergens nyetablerte MC-klubb sitt verksted.
RONALD HOLE