Kjell Sørensen, leder i Fellesforbundet i Bergen, var i sin tid svært tidlig ute med å kritisere den tidligere næringsministeren da hun startet sitt eget rådgivningsfirma mens hun ennå var medlem i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Sørensen mente at Knudsen burde trekke seg fra sentralstyret da gikk av statsråd.

Knusende dom

— Det som er kommet frem iblant annet Seim-saken, viser at det blir en umulig sammenblanding av roller å drive lobbyvirksomhet for næringslivet og sitte i et partis høyeste organ samtidig, sier Sørensen.

Dommen fra lokalpartiet hennes var knusende da det i fjor høst ble kjent at Knudsen i sentralstyret argumenterte mot ny fregattdokk på Haakonsvern stikk i strid med vedtak både i Arbeiderpartiet i Bergen og Hordaland Arbeiderparti. Hun anbefalte i stedet samarbeid med Mjellem & Karlsen.

— Illojalt, uttalte et enstemmig representantskap i Arbeiderpartiet i Bergen i en uttalelse til sentralstyret

Partimedlemmer som BT har vært i kontakt med kan ikke huske at det noen gang har vært felt mer knusende dom over et partimedlem. - Bare suspensjon eller eksklusjon ville vært verre, er omkvedet.

Pinlig

— Både Arbeiderpartiet og fagbevegelsen jobbet grundig med fregattsaken. Det som i ettertid skjedde med Mjellem & Karlsen visste at partiets vurdering og beslutning var riktig, sier Sørensen. Han synes det er pinlig at fremtredende og erfarne partifeller som Grete Knudsen, Bengt Martin Olsen og Robert Hermansen ikke hadde kunnskap og kompetanse til å forstå mer om hva som hva som var i ferd med å skje da Mjellem & Karlsen ble oppkjøpt i fjor. - Saken blir også pinlig for Arbeiderpartiet fordi de som er aktører fremdeles identifiseres med partiet ute blant folk, sier han. Også Hordaland Arbeiderparti stilte seg bak Arbeiderpartiet sin kritikk av Knudsens handlemåte. - Det var en tøff sak. Jeg kan ikke huske noen andre tilfeller i min ledertid at vi har måtte kritisere en partifelle så sterkt, sier Ranveig Frøiland Ringte ikke tilbake

Den tidligere fylkespartilederen var i mange år blant Knudsens mest fortrolige politiske venninner.

I dag ønsker Frøiland verken å kommentere eller svare på spørsmål om deres politiske samarbeid.

— Saken burde ha vært ryddet av veien før vi måtte fremføre skriftlig kritikk, sier Frøiland i dag.

— Før vi behandlet saken i styret, prøvde jeg å få kontakt med Knudsen ved å legge igjen beskjed på hennes telefon. Men hun ringte meg aldri tilbake, sier Frøiland.

Frøiland går inn for at Arbeiderpartiet får karanteneregler for avgåtte stortingsrepresentanter og statsråder som starter rådgivningsvirksomhet for næringslivet.

— Et år bør være passende, sier hun. Selv fremholder hun at hun aldri kan tenke seg å gi råd til næringslivet etter at hun har avsluttet sin karriere som folkevalgt.