— Ut fra de tilbakemeldinger vi har fått fra sykehuset, betrakter vi knivstikkingen som et drapsforsøk, sier Rigmor Isehaug, leder for vold- og sedelighetsavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon.

Lettere skadet

En 25 år gammel mann kom selv til legevakten onsdag kveld og fortalte at han var stukket med kniv. Han hadde da kuttskader og ble sendt til Haukeland Universitetssjukehus.

— Han er lettere skadet, og blir på sykehuset inntil videre, sier Isehaug.

Ber om tips

Hun har lite nytt å fortelle. Politiet snakket med mannen etter knivstikkingen, men han er ikke avhørt torsdag.

— Vi vet ikke hvem som har gjort dette eller hvor det skjedde. Det er en vanskelig sak ettersom vi ikke vet hvor han var da han ble stukket. Vi er svært interessert i å komme i kontakt med vitner som har sett noe. Sitter folk med opplysninger, ber vi dem kontakte oss, sier hun.