Sotra natt til 4. februar i år døde en 31-åring av ett knivstikk i mageregionen. En småbarnsfar (30) ble tatt og siktet for drap etter knivstikkingen.

Hevder det var selvforsvar

Den drapssiktede mannen har sagt at han ble angrepet, og at han handlet i selvforsvar da han tok livet av 31-åringen. Siktede har også hevdet at han selv ble skadet med kniv av avdøde i basketaket.

I det første fengslingsmøtet i februar stilte siktede med med en stor bandasje på venstre hånd, etter å ha blitt operert for skader.

I en fersk kjennelse tirsdag ettermiddag skriver dommerfullmektig Anders Wyller følgende: «Det er ikke noe som indikerer at siktede har vært utsatt for et rettsstridig angrep fra avdøde, eller at siktede har hatt grunn til å oppfatte at han ble utsatt for et slikt angrep.»

Sentralt vitne

I stedet viser dommeren til en sentral vitneforklaring i saken. Dette vitnet har beskrevet at de to, siktede og avdøde, gikk mot hverandre og så falt ned på bakken.

Vitnet har videre beskrevet at begge ble liggende, før den drapsssiktede skjøv avdøde vekk — «slik at han skled nedover».

«Under en hver omstendighet foreligger det i hvert fall ikke et rettsstridig angrep som medfører at forsvarshandlingen var nødvendig og forsvarlig», heter det i kjennelsen.

Tre uker «på overtid»

Den drapssiktede 30-åringen ble opprinnelig fremstilt for ny varetektsfengsling den 5. mars i år. Tingretten konkluderte med fire uker forlenget varetekt, men avgjørelsen ble anket.

I sin tur kom lagmannsretten frem til at kjennelsen måtte oppheves. Lagmannsretten mente at tingretten muligens hadde misforstått nødvergebegrepet.

Men i dag, altså, tre uker etter det opprinnelige fengslingsmøtet, kom en ny kjennelsen som konkluderer med det samme: Ifølge retten ble den drapssiktede ikke angrepet, og knivstikkingen kan ikke anses som selvforsvar.

— Fortsatt «meget tynn»

Den drapssiktedes advokat, Marius Wesenberg, mener fortsatt at tingretten har en «meget tynn» begrunnelse. Overfor BT utdyper Wesenberg:

— Retten tar eksempelvis ikke stilling til hvordan siktede har fått sine skader og hvilken betydning dette har. Det er en stor svakhet med kjennelsen. Det er andre forklaringer i saken som klart støtter det forhold at siktede er påført knivstikk av avdøde, sier Wesenberg.

Wesenberg sier en anke er«nærliggende», selv om varetektsperioden går ut allerede om åtte dager.

— Spørsmålet er om lagmannsrettenvil rekke å behandle en anke før fengslingsperioden går ut. Vår klient følerimidlertid sterkt behov for å få korrigert det han mener er en mangelfull oguriktig bevisvurdering av tingretten, sier Wesenberg.