Det var etter en artikkel om såkalte fotballpøbler i fjor at BT-journalisten mottok en e-post med følgende beskjed: «... putter du casuals i media igjen så knekker begge beina dine.»

I e-posten kom frem at avsenderen kjente journalistens adresse. BT-journalisten spurte da på e-post «truer du meg?», hvorpå den tiltalte svarte «jeg sier bare hva som kan skje».

I retten innrømte 19-åringen at han sto bak e-postene .

— Truslene var tomme, de skulle aldri bli satt i verk, sa 19-åringen i retten.

Fengsel i 60 dager

Bergen tingrett dømte 19-åringen til 60 dager i fengsel, som er en tilleggsdom fra tidligere.

Retten mener truslene er meget alvorlige, og viser til at «casualmiljøet, både av allmennheten og journalisten, er kjent for å være fotballpølbler som nettopp utøver vold».

Tiltalte har tidligere vedgått at han på det tidspunktet var en del av casualmiljøet, men at han nå har lagt dette bak seg.

19-åringen er tidligere straffet for legemsbeskadigelse, legemsfornærmelse og ulovlig bruk av fyrverkeri. Han ble i denne omgang også domfelt for uprovosert å ha slått en mann på et utested i Bergen.

Prøvde å stanse pressen

I skjerpende retning peker retten på at «truslene er rettet mot en journalist med bakgrunn i en avisartikkel, hvor det primære målet var å stanse pressens virksomhet hva gjaldt den negative omtale av casualsmiljøet».

Tiltalte forklarte i retten i at han opplevde det ubehagelig å bli avbildet i avisen, og at han ble gjenkjent av lærere og venner som følge av dårlig bildesladding. Retten mente ikke at dette var noen formildende omstendighet.

At tiltalte er ung, at han har brutt med casualsmiljøet, og den uforbeholdne tilståelsen i retten, var de eneste formildende omstendighetene.

Oppsøkt av maskerte menn

Få dager etter at 19-åringen sendte e-posten, troppet flere menn opp utenfor journalistens hus i Bergen. De maskerte mennene sprayet i mellomtiden «Vi vet kor du bor» på ytterveggen .

I løpet av noen uker etter episoden av mai, fant politiet ved hjelp av tekniske spor frem til 19-åringen .

Herværket på huset til BT-journalisten vil bli behandlet i en separat straffesak.

TRUET HJEMME: I tillegg til å bli truet på e-post, ble journalistens hus påmalt «Vi vet kor du bor». To personer er tiltalt for å ha malt truslene - dette forholdet skal snart for retten.
PRIVAT