— Det er ikke noe i veien med takhøyden hos oss. Min oppfatning er at det er lov å si det en mener, bare det skjer på rett måte og på rett sted, sier informasjonsdirektøren.

HSD har interne regler for hva som er «rett sted og rett måte».

— Dersom alle ansatte skulle gå ut i mediene med sine oppfatninger, vil det virke nedbrytende. Vi oppfordrer heller våre ansatte til å gi uttrykk for sin mening i blant annet medarbeidersamtalene, sier Arild Sondre Sekse.

Respekterer tillitsvalgt

Han respekterer at tillitsvalgt Ove R. Nielsen la ned vervet sitt, blant annet på grunn av det han oppfattet som innskrenket ytringsfrihet.

— Vi har selvsagt full respekt for hans avgjørelse, sier Sekse.

Sjøoffisersforbundets advokat, Sigmund Z. Berg, har ved flere anledninger gitt uttrykk for at HSD har en uforsonlig personalpolitikk.

— Vi prøver å opptre ryddig og rettferdig. Hver sak får selvsagt en selvstendig behandling, understreker informasjonsdirektør.

Skiller seg ikke ut

Arild Sondre Sekse tror ikke HSD skiller seg ut fra sammenliknbare selskaper i antall personalsaker.

— Meg bekjent er det bare to saker i HSD Sjø som har utviklet seg til å bli arbeidsrettssaker, sier han.

— Jeg kan ikke huske at jeg har hatt tilsvarende mengde personalsaker mot noen andre selskaper. Mot Fylkesbaatane har jeg for eksempel ikke ført en eneste sak, sier Sigmund Z. Berg.

De siste årene har HSD hatt flere saker som har bidratt til å gi selskapet et negativt omdømme.

— Ethvert selskap som har hatt hendelser der det har vært alkohol med i bildet, må utøve konsekvensledelse, sier Sekse.

— Hva mener du med det?

— Hvis noen trår over streken, må de være forberedt på en reaksjon.

— Noen mener dere overreagerer i iver etter å vise handlekraft?

Tydelighet

— Vi opplever ikke at vi er firkantet, men vi kan ikke akseptere atferd som oppleves som illojal og destruktiv for selskapet. Da må vi vise tydelighet.

Informasjonsdirektøren innrømmer at HSD har innskjerpet egne sikkerhetsrutiner etter flere uheldige saker de siste årene.

— Selvfølgelig har vi det. Noe annet ville ha vært ansvarsløst. Jeg føler likevel at vi har en god dialog med både tillitsvalgte og ansatte. Vi er alle opptatt av å opptre ryddig, og av å gjøre HSD til et godt selskap å arbeide i og reise med, sier Arild Sondre Sekse.